Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Kościół i cmentarz św. Rocha i św. Sebastiana

Kościół i cmentarz św. Rocha i św. SebastianaNajstarszy z istniejących częstochowskich cmentarzy, położony pomiędzy ulicami św. Rocha i św. Sebastiana, w sąsiedztwie kościoła pod tym samym wezwaniem. Powstały w latach 40-tych XVII wieku. W połowie XIX wieku wydzielono tam część ewangelicką, a 30 lat później - część prawosławną. Najstarszy zachowany nagrobek na cmentarzu pochodzi z 1849 roku. Na cmentarzu tym spoczywają m.in. powstańcy III Powstania Śląskiego, poetka Halina Poświatowska, Ignacy Kozielewski. Historia kościoła pw. św. Rocha i św. Sebastiana datuje się na połowę wieku XVII, kiedy to została wzniesiona murowana kaplica. Czas potopu szwedzkiego unicestwił kaplicę, lecz w roku 1680 w miejscu zniszczonej kaplicy konsekrowano wybudowany z kamienia i cegły kościół. Pierwotnie był on jednonawowy, w stylu barokowym, o sklepieniu kolebkowym, ale po przebudowie zyskał trójdzielną fasadę z dwiema wieżami w barokowych hełmach.