Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Struktura urzędu

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. Równych Szans
ul. Focha 19/21, Częstochowa
pok.: 32
tel.: 34 370 74 98
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:

Głównym zadaniem pełnomocniczki jest koordynacja działań podejmowanych w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię czy wyznanie, poglądy polityczne, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny.

Z Pełnomocniczką można spotkać się codziennie w godzinach pracy Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych przy ul. Focha 19/21 (budynek Pałacu Ślubów), pok. 32 lub w każdą pierwszą środę miesiąca w budynku przy ul. Śląskiej 11/13 po uprzednim umówieniu mailowym lub telefonicznym wizyty: awierny@czestochowa.um.gov.pl, 34 370 74 98.