Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Najlepsi w Sporcie w 2011 r.

Istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2012 r. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek (odrębny wniosek na zawodnika oraz odrębny na trenera i działacza) i załącznik do wniosku dotyczący jedynie kandydatów do nagród. Powyższe druki można uzyskać poniżej w załącznikach lub bezpośrednio w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, w budynku przy ul. Śląskiej 11/13 (pokój 323).

Wypełnione wnioski należy przesłać na adres:
Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy
42-217 Częstochowa
ul. Śląska 11/13
lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta, ul. Śląska 11/13 (pokój 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego br.

Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego (SEKAP): https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.