Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Błeszno

Dzielnica obejmuje obszar ograniczony od wschodu torami kolejowymi Częstochowa-Kielce, następnie torami do rzeki Konopki, rzeką Konopką na południe do ul. Żyznej, później do granic miasta.

Nazwa dzielnicy wywodzi się od nazwy osady wzmiankowanej w źródłach historycznych w XIV w., położonej przy trakcie krakowskim w pobliżu Warty. Obszar dóbr Błeszno daleko wykraczał poza dzisiejszą dzielnicę – obejmował bowiem także tereny dzisiejszych dzielnic Rakowa, Ostatniego Grosza i Wrzosowiaka. Centrum majątku stanowiła wieś Błeszno składająca się z części rycerskiej z dworem i fortalicją (wieżą obronną) oraz części królewskiej z sołectwem, młynem i karczmą – podział ten utrzymał się do końca XVIII w. Na przełomie XIV i XV w. właścicielami Błeszna byli Bielowie herbu Ostoja, przedstawiciel tego rodu Abel Biel był burgrabią w Wieluniu i starostą krzepickim. W XVI w. w skład rozległych dóbr wchodziły m.in. Bernatowizna (młyn), Bór, Bugaj, Brzeziny (folwark), Dąbie (osada młyńska i pustkowie), Kręciwilk, Ostatni Grosz, Pustkowie Raków, Podbucze, Poczekaj (karczma), Sędzowa (nazwa zanikła), Słowik, Wrzosowisko (dziś Wrzosowiak) – mieszkańcy tych osad należeli do parafii św. Zygmunta w Częstochowie. Właścicielami majątku Błeszno (po Bielach) byli kolejno: Trepkowie, Błeszyńscy, Jeziorkowscy, Skorupkowie, Wejchertowie, Kronenbergowie oraz Rozenbaumowie (do 1945). Wieś wraz z folwarkiem została włączona w obręb miasta dwuetapowo: w 1930 włączono część należących do Błeszna osad (z ówczesnej gminy Huta Stara), a w roku 1952 wieś Błeszno z pozostałą częścią gruntów (wydzielonych z ówczesnej gromady Wrzosowa). W 1827 wieś Błeszno liczyła 518 mieszkańców, w 1875 – 868, w 1933 – 1957. Wzrost liczby mieszkańców spowodowany był wybudowaniem linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej (powstała w pobliżu huty Towarzystwa B. Hantke stacja osobowa i przeładunkowa nosiła nazwę Błeszno – nazwa przetrwała aż do 1966) oraz napływem ludności do istniejących w sąsiedztwie wsi fabryk i huty Towarzystwa B. Hantke (dzisiejsza Huta „Częstochowa”). Wraz z napływem mieszkańców postępował proces podziału i rozdrobnienia gospodarstw, parcelacji ulegały także tereny należącego do Błeszna folwarku. Na dawnych mapach uwiecznione zostały nazwy terenowe (dziś zanikłe) części majątku: Murowno (między Ostatnim Groszem a Rakowem), Dalenie (przy linii kolejowej warszawsko-wiedeńskiej), Wapiennik (rejon wzgórza, na którym dziś stoi kościół), Rędzina, Wilczy Dół, Kotowiec, Winiary, Miłosówka, Chmielnik, Dąbrowa, Dziadki, Łazy. W 1909 powstało w Błesznie Stowarzyszenie Spożywców „Nasz Sklep”, w 1918 Towarzystwo Straży Ogniowej. Elektryczność zainstalowana została w połowie lat 30. XX w. W 1910–80 mieszkańcy Błeszna należeli do parafii św. Józefa w Rakowie, w 1980 samodzielną parafię św. Stanisława Biskupa Pierwszego Męczennika erygował biskup Stefan Bareła, nowy kościół (przy ul. Bohaterów Katynia 40/42) został poświęcony w 2000. Inne świątynie to kościół Wniebowstąpienia Pańskiego (przy ul. Sterniczej), św. Jana Chrzciciela (przy ul. Długiej), św. Jadwigi (przy ul. Wypalanki).