Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Podjasnogórska

Obszar dzielnicy ograniczony od południa torami kolejowymi Częstochowa–Opole (do dworca Stradom), ul. Pułaskiego, Popiełuszki, ul. 3 Maja, Klasztorną, Wyszyńskiego, Jadwigi, Barbary, Główną, do torów kolejowych. Najcenniejsze   zabytki   architektoniczne   dzielnicy   to   klasztor   jasnogórski   wraz   z   parkiem klasztornym, kościół św. Barbary (konsekrowany w 1643 r.) wraz z domem nowicjackim oraz zabudowa ul. 7 Kamienic. Ważną rolę spełniają parki podjasnogórskie: park 3 Maja (do 1916 r. park Stary) i park Staszica. Ich namiastką był park na wschodnim stoku wzgórza jasnogórskiego powstały   w   latach   40.   XIX   w.   w   miejscu   projektowanego,   lecz   niezrealizowanego   Rynku Jasnogórskiego. Właściwe założenia parkowe zrealizowane zostały przez Franciszka Szaniora w 1908–1909 w związku z Wystawą Przemysłu i Rolnictwa, powstały wówczas następujące obiekty: Muzeum Higienicznego (wg projektu Brunona Paprockiego), Muzeum Przemysłu Ludowego, Zagroda Włościańska, budynek Towarzystwa Akcyjnego „Zawiercie” (później  Obserwatorium Astronomiczne,   dziś   Multicentrum   „Zodiak”   wykorzystywane   obecnie   przez   Muzeum Częstochowskie).   Na   terenie   parku   znajduje   się   kilkanaście   drzew   –   pomników   przyrody. Gruntowną rewitalizację (wg projektu Jerzego Hnata) parki przeszły w 2008, zdobywając w ogólnopolskim konkursie architektonicznym tytuł „Modernizacji roku 2008”. W parku 3 Maja znajduje się pomnik Stanisława Moniuszki (autorstwa Stefana Policińskiego), w parku Staszica popiersia Stanisława Staszica oraz Kazimierza Pułaskiego (autorstwa Jerzego Kędziory), ponadto rzeźba Władysława Rudlickiego przedstawiająca młodą kobietę (z 1910). Atrakcją turystyczną jest Muzeum Górnictwa Rud Żelaza z podziemnymi korytarzami, znajdujące się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Oba parki dzieli al. H. Sienkiewicza, przy niej znajdują się: pomnik ks. Jerzego Popiełuszki (autorstwa Jerzego Kędziory) oraz Grób Nieznanego Żołnierza sytuowany tam w 1925, przebudowany przez artystę Włodzimierza Ściegiennego, a w 1999 przez Adama Myjaka i Antoniego Pastwę). Ciekawa pod względem architektonicznym jest zabudowa ul. 7 Kamienic, przy której znajdowały się dawniej domy zajezdne. Przy tej ulicy przyszły na świat dwie znane poetki: Halina Poświatowska (pod nr 17) i Ludmiła Marjańska (pod nr 29). Pod nr 21 mieściła się – od października 1944 do stycznia 1945 siedziba Komendy Głównej AK, z dowódcą Leopoldem Okulickim „Niedźwiadkiem”. W dzielnicy znajdują się Wyższe Seminarium Duchowne (w tym budynku także Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. W. Patykiewicza oraz Muzeum   Archidiecezji   Częstochowskiej   –   ul.   św.   Barbary   41),   Szpital   Miejski   im.   T. Chałubińskiego (ul. Bony 1/3) oraz zabytkowy dom drewniany z XVIII w. (ul. św. Barbary 66).