Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Północ

Obszar dzielnicy ograniczony od południa Promenadą, ul. Kiedrzyńską, Kisielewskiego, Dmowskiego, Kutrzeby, Brata Alberta (do granic miasta), wschodnią granicę stanowi trasa DK-1. Zaplanowana i zaprojektowana pod koniec lat. 70. XX w. w ramach prac Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Katowicach, początkowo nosiła nazwę Manifestu Lipcowego. Projekt   zabudowy   wykonał   „Miastoprojekt”,   projektantkami   były   Halina   Lemańska,   Maria Migalska i Jadwiga Mańkowska. Osiedle wkomponowano w ukształtowanie terenu (Kawie Góry) i istniejącą strefę zieleni. Pierwszy blok mieszkalny oddano do użytku w 1980 (budynek przy ul. Gajcego 6). Poszczególne jednostki osiedlowe (A, B, C) otrzymały nazwy: „Osiedle Młodych”, „Przodowników   Pracy”   i   „Budowlanych”.   Jednostka   D   powstała   w   1984–87.   Najbardziej charakterystycznym obiektem dzielnicy jest promenada zrealizowana w 1973–74 wg projektu Jerzego Bajdy (od 2004 Promenada Czesława Niemena);  ma charakter alei spacerowej i ścieżki rowerowej   o   długości   1700   m   –   od   ul.   Kiedrzyńskiej   przez   park   Tysiąclecia   do   Lasu Aniołowskiego, wraz z amfiteatrem i terenami sportowo-rekreacyjnymi – jest miejscem organizacji wielu imprez kulturalno-rekreacyjnych. Las Aniołowski, rozległy park leśny utworzony w 1960 na terenie   dawnego   poligonu   wojskowego   (m.in.   zachowane   pozostałości   strzelnicy   garnizonu częstochowskiego). Po pracach rewitalizacyjnych w 2007–09 znajdują się tu: ścieżka zdrowia, pomost  spacerowy,  przyrodnicza ścieżka edukacyjna,  ławki wypoczynkowe. Na północnych terenach   dzielnicy powstały  domy  rodzinne   w  zabudowie  szeregowej.   Osie   komunikacyjne
dzielnicy stanowią: al. Wyzwolenia (wschód–zachód) oraz ul. Fieldorfa-Nila (północ–południe). W 2012–15 realizowano prace przy tzw. korytarzu północnym łączącym ul. Pileckiego z węzłem na DK-1. Przy SP nr 50 i Gimnazjum nr 1 (ul. Starzyńskiego 10) znajduje się (od 2008) centrum sportowe, przy SP nr 48, Gimnazjum nr 3 (ul. Schillera) i Gimnazjum nr 2 funkcjonują kryte pływalnie. Na terenie dzielnicy znajdują się parafie: Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – erygowana w   1995   (ul.   Michałowskiego   28   a),   św.   Maksymiliana   Kolbego,   erygowana   w   1987   (ul. Starzyńskiego 11) i św. Jana Kantego – erygowana w 1987 (kościół przy ul. B. Czecha poświęcony w 2005)