Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Stradom

Założony w końcu XVI w. przez podstarościego olsztyńskiego Krzysztofa Stradomskiego. Do XIX w. Była to mała licząca ok 20 domów osada, folwark z młynem wodnym. Rozwojowi nie sprzyjało środowisko geograficzne – podmokłe tereny nadrzeczne. Do dziś warunki owe stanowią główną barierę rozwoju dzielnicy. Do Stradomia zalicza się także powstały w XVII w. folwark Zacisze.

Zmiany nastąpiły w końcu XIX w. Nad Stradomką zbudowano Fabrykę Szpagatu i Worków Jutrowych (dziś zakłady “Stradom”). W pobliżu folwarku Zacisze władze carskie postawiły koszary. W tych ostatnich wojsko stacjonowało do lat 90-tych. Obecnie znajduje się Centralna Szkoła Pożarnictwa.

Fabryka wpłynęła na rozbudowę domów mieszkalnych. Charakterystyczne dla dzielnicy stały się małe, jednorodzinne domki z kamienia wapiennego, budowane przez robotników z zakładów włókienniczych. Z upływem lat ta forma budownictwa wyparta została przez nowe domki parterowe.

Uwagę mieszkańców Częstochowy przyciąga świetnie działający ośrodek Salezjański “SOW-a”, będących jednym z ważniejszych punktów lokalnej kultury.