Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wyczerpy – Aniołów

W 1356 r. król Kazimierz Wielki wydał przywilej lokujący wieś Wyczerpy. Z czasem wyodrębnił się podział na Wyczerpy Górne i Dolne. Zabudowę wyznaczał przebieg szlaku komunikacyjnego prowadzącego z Częstochowy do Warszawy. Dominuje tu niskie budownictwa, z szeregiem zakładów i warsztatów rzemieślniczych. Przez długi czas Wyczerpy słynęły z warsztatów szewskich.

Budowa w końcu XIX w. huty szkła doprowadziła do postania małej osady fabrycznej przy ul. Rząsawskiej. Podobna osada Aniołów wykształciła się sąsiedztwie zakładów chemicznych.

Wyczerpy włączano do Częstochowy stopniowo – w 1952 r. Dolne, w 1977 r. Górne. W 1977 r. włączono także do miasta wieś Rząsawy. Był to dawniej folwark będący w posiadaniu krewnych wielkiego hetmana – Czarnieckich. W latach 80-tych Rząsawy znane były przez stacjonującego tu batalionu ZOMO. Obecnie bardzie znane są dzięki ogródkom działkowym na dawnych polach RSP. Nowy rozwój Wyczerp rozpoczął się w latach 90-tych. Powstało tu nowe osiedle domów wielorodzinnych – komunalnych i spółdzielczych i kolonia szeregowców. Dobra lokalizacja i uzbrojenie terenów sprawia, że w najbliższym czasie będzie to dynamicznie rozwijające się nowe osiedle mieszkaniowe Częstochowy.

Ciekawostka dzielnicy jest wzgórze Kamień. Tam, gdzie obecnie znajduje się kościół słynący z wielu inicjatyw społecznych, była w XVIII w. kryjówka zbójców napadających na pielgrzymów. Legendy mówią o ukrytych w jaskini pod Kamieniem skarbach.