Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Zawodzie – Dąbie

Zawodzie było przedmieściem starej Częstochowy, jego zapleczem rolniczo-ogrodniczym. Tędy też wiodła popularna jeszcze przed II wojna światową droga do Olsztyna (ul. Złotą).

Rozwój przemysłu nie ominął także i tej dzielnicy. Na Złotej Górze eksploatowano kamień wapienny, przetwarzany w wapiennikach “Saturn”. W 1884 r. powstała fabryka chemiczna Juliana Fuchsa.

W 1895 r. Zawodzie włączono do Częstochowy. Nastąpił nowy okres rozwoju związany bezpośrednio z wielka miejska inwestycją wodno - kanalizacyjną realizowaną przez amerykańską firmą ULEM. Przy Srebrnej zbudowano oczyszczalnie ścieków, u podnóża Złotej Góry – betoniarnie. Specyficznym śladem uprzemysłowienia są domy robotnicze - “Motty” w centrum Zawodzia.

Do zmiany dzielnicy przyczyniły się także inne duże inwestycje publiczne. Osuszono tereny nadwarciańskie i w 1913 r. powstał tam nowoczesny szpital Towarzystwa Dobroczynności dla Żydów. W 1926 r. spółka o kapitale belgijskim wybudowała miejską elektrownie. Teren sąsiadujący z szpitalem zagospodarowano w latach 20-tych tworząc park im. Narutowicza. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem stała się budowa w latach 30-tych stadionu sportowego przy ul. Olsztyńskiej. W planach przedwojennych urbanistów powstać miał na Zawodziu duży kompleks terenów rekreacyjnych – parków, stadionu, kąpielisk i przystani kajakowej – ciągnący się wzdłuż Warty.

Przedwojenny rodowód ma także targowisko zawodziańskie. Przeniesiono je w to miejsce z placu Daszyńskiego, chcąc ochronić charakter Alei.

Po wojnie w miejsce kompleksu rekreacyjnego powstała przecinająca tradycyjną dzielnicę trasa szybkiego ruchu (DK-1). Ponowne przyspieszenie rozwoju nastąpiło w latach 90-tych. Przebudowa ul. Faradaya i Legionów przyczynia się do wzrostu budownictwa oraz rozwoju handlu i usług. Znaczenie dla całego miasta ma zawodziański campus oświatowy – zespół dawnych koszar przekształcony w siedzibę kilku placówek oświatowych.

Na zagospodarowanie czeka Złota Góra. Urokliwy kamieniołom, wzgórze z piękną panoramą na Częstochowę, pozostałości pieców wapienniczych – stanowi to potencjalną atrakcję turystyczną.

Należące do Zawodzia Dąbie jest małą, odrębną jednostką rozwijającą się w otoczeniu Huty Częstochowa i Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. Znane jest z bazy firmy oczyszczania miasta i z ważnego dla wszystkich mieszkańców obiektu – schroniska dla bezdomnych zwierząt.