Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Marie-Thérèse i Pierre Chaubon

Marie-Thérèse, Pierre Chaubon i Tadeusz Wrona

Marie-Thérèse Chaubon - założycielka i przewodnicząca Stowarzyszenia „Błękitna Gwiazda” w Lourdes, świadczącego Częstochowie pomoc humanitarną. Odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Zasługi RP oraz przez Ministra Spraw Zagranicznych Francji Francuskim Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój przyjaźni francusko-polskiej.

Pierre Chaubon - były radny Lourdes. Za jego sprawą, w wyniku współdziałania z Komitetem Obywatelskim „Solidarność”, w 1990 roku doszło do podpisania umowy bliźniaczej między Częstochową i Lourdes.

Dzięki działalności państwa Chaubon nastąpił dynamiczny rozwój współpracy między polskim i francuskim ośrodkiem maryjnym. Możliwe stały się wymiany doświadczeń w takich dziedzinach jak kultura, edukacja, turystyka, zdrowie, sport. Owocem zainicjowanych przez państwa Chaubon, wielopłaszczyznowych kontaktów polsko - francuskich są międzynarodowe kongresy i seminaria dotyczące medycyny, turystyki, pielgrzymowania i integracji europejskiej oraz wspólne projekty dotowane z funduszy unijnych.