Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i oznacza przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
 

PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE I KWARTAŁ 2017 ROKU WYNOSI – 4.353,55 ZŁ

Obowiązuje od 11.05.2017 r.

50 % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA NA CZŁONKA RODZINY POZOSTAJĄCEGO WE WSPÓLNYM GOSPODARSTWIE – 2.176,78 ZŁ

65 % PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA – OSOBA SAMOTNA – 2.829,81 ZŁ

 

zmiana: 06-07-2017