Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

JESSICA inicjatywa dla rewitalizacji

W związku z aktualizacją Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy zapraszamy do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych z propozycją ujęcia w programie.

Zgłoszenie projektów umożliwi potencjalnym beneficjentom skorzystanie ze środków finansowych Inicjatywy Jessica – wpis projektu rewitalizacyjnego do Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA.

Wypełniony wniosek (kartę projektu) do dnia 25 kwietnia 2014 r. należy złożyć w Urzędzie Miasta Częstochowy - Biurze Obsługi Klienta (stanowisko B) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl

Załączniki: