Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

10 lat w Unii Europejskiej


Strona www.10latwue.pl została uruchomiona z okazji 10 lat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tej okazji w dniach 1-11 maja 2014 r. w całym kraju odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Na stronie www.10latwue.pl możesz znaleźć miejsca, które znajdują się w Twoim województwie lub okolicy. Wyszukaj je, przyjdź i skorzystaj z Funduszy Europejskich!

Gmina Miasto Częstochowa jest beneficjentem środków unijnych pozyskanych między innymi na realizację zadania pn: Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej. Koszt ww. realizacji zadania wyniósł 39,65 mln zł, w tym 16,59 mln zł, stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 , Priorytet XI „Kultura i Dziedzictwo kulturowe”, Działanie 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”.