Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz kultury i sztuki - 2015.

Już dziś startuje otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Częstochowy w 2015 roku z zakresu kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz kultury i sztuki. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin składania ofert mija w dniu 12 grudnia 2014 r. Tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku.

 

Do oferty należy dołączyć załączniki:

 

  • wzory potwierdzeń list licencjonowanych zawodników są obowiązkowymi dokumentami w przypadku ofert składanych na realizację zadań I i VII, określonych w Ogłoszeniu,

     
  • ankiety (ankieta 1 – dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych oraz ankieta 2 - dla związków sportowych i pozostałych organizacji) - prosimy o ich wypełnienie i dostarczenie: wraz z ofertą konkursową  w terminie do dnia 12.12.2014 r. lub jako samodzielny dokument w terminie do dnia 31.12.2014 r.
Pliki do pobrania: