Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Dotacje na zabytki do 16 marca 2015

Właściciele budynków wpisanych do rejestru zabytków wciąż mogą uzyskać dofinansowanie na renowację swoich obiektów. W budżecie miasta zabezpieczono na ten cel 200 tys. zł.

O dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ich właściciele, administratorzy i zarządcy ubiegali się do końca ubiegłego roku. Ponieważ żaden ze złożonych wniosków nie spełniał wymogów formalnych, Urząd Miasta wznowił proces przyznawania dotacji.

Zgodnie z przyjętą w tej sprawie uchwałą, osoby ubiegające się o wsparcie powinny złożyć pisemny wniosek do 16 marca w Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13 pok. 18).

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: http://www.czestochowa.pl/page/134,informacja-o-dotacjach-na-obiekty-zabytkowe.html

Dotacje dla obiektów zabytkowych są elementem zachęty, wynikającym z Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy. Obiekty wpisane do rejestru zabytków są cenne dla miasta ze względu na wyjątkową wartość architektoniczną i historyczną.