Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Badanie satysfakcji pacjentów

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do udziału w badaniu satysfakcji Pacjentów ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej udzielanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ogólnopolskie badanie ma na celu kreślenie poziomu zadowolenia Pacjentów z organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych. Analiza informacji uzyskanych na podstawie kwestionariuszy ankiet udostępnionych pacjentom w formie elektronicznej i papierowej wskaże obszary w zakresie jakości obsługi Pacjentów, które należy wzmacniać i umożliwi opracowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych.

Ankieta jest skierowana do Pacjentów , którzy skorzystali ze świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Kwestionariusz ankiety w formie elektronicznej można wypełnić pod tym adresem, kwestionariusze w formie papierowej można wypełnić i złożyć do uran w Sekcji Obsługi Ubezpieczonych w Katowicach (ul. Kossutha 13), Delegaturach: w Bielsku-Białej (ul. Karpacka 24), Częstochowie (ul. Czartoryskiego 28), i Rybniku (ul. 3 Maja29). Wypełnienie kwestionariusza zajmuje 4 minut.

Wszelkie sugestie oraz uwagi biorących udział w Badaniu Pacjentów będą niezwykle cenne i posłużą do opracowania rozwiązań usprawniających organizację udzielania świadczeń.

Śląski Oddział Wojewódzki

Narodowego Fundusz Zdrowia