Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Modernizacja hali sportowej z bieżnią prostą 3-torową 80-metrową przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie

Nazwa projektu :
„Modernizacja hali sportowej z bieżnią prostą 3-torową 80-metrową przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie” .
(Realizowane w ramach zadania ujętego w budżecie Miasta Częstochowy pn. : Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie.)
 

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu była przebudowa i remont sali gimnastycznej wraz zapleczem sanitarnym i bieżnią należących do kompleksu budynków IV LO im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie.


Inwestycja obejmowała :

  • remont sali sportowej

  • remont bieżni

  • przebudowę zaplecza sanitarnego hali sportowej - wydzielenie siłowni, sali fitness, sali tenisa stołowego, pomieszczeń sanitarnych, szatni oraz zaplecza sprzętu

  • wymianę instalacji elektrycznych, instalacji ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji wod-kan., wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej

  • wykonanie prac zapewniających dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych

  • dostawę wyposażenia sportowego

Przebudowa i remont sali gimnastycznej miała za zadanie poprawę standardu oraz stanu technicznego i warunków użytkowania obiektu, rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu oraz udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa

Termin zakończenia projektu : 19 sierpnia 2015 r.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zadanie realizowane w ramach Poddziałania 6.2.3. „Rewitalizacja – JESSICA”.
 

Koszt realizacji projektu :

  • Całkowity koszt projektu: 2.591.342,00 PLN

  • Wysokość dofinansowania z FRKF 584.920,79 zł