Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie

Nazwa projektu :

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie.
 

Zakres projektu :
Przedmiotem projektu jest budowa hali sportowej z przeznaczeniem dla uczniów szkoły oraz społeczności lokalnej wraz z łącznikiem do istniejącej szkoły oraz realizacja urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do funkcjonowania obiektu.

Podstawowe dane techniczne :

 • wymiary: 36,10 x 31,37 m

 • powierzchnia zabudowy: 1.150,97m2

 • powierzchnia użytkowa : 1.389,76 m2 (sala z zapleczem 1.374,56 m2 + łącznik 15,20 m2 )

 • kubatura: 11.607,00 m3  


Układ funkcjonalny :

 1. Hala sportowa – jednokondygnacyjna hala z centralnie zlokalizowanymi boiskami głównymi do gry oraz boiskami w układzie prostopadłym.

 2. Zaplecze szatniowo-sanitarne dwukondygnacyjne.

 3. Na parterze zlokalizowano strefę wejściową z pomieszczeniem dla portiera, dwa zespoły szatniowe, sanitariaty ogólnodostępne, pokój trenera z zapleczem, łazienką dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie siłowni, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie sędziego z sanitariatem, pomieszczenie techniczne (węzeł cieplny, przyłącze wody).

 4. Na piętrze budynku zaprojektowano dwa zespoły szatniowe, salę wielofunkcyjną, w-c ogólnodostępny, pokój higienistki z zapleczem, widownię, pomieszczenie techniczne (wentylatorownię).

 5. Łącznik jednokondygnacyjny łączący istniejącą szkołę z zapleczem szatniowo-sanitarnym na poziomie piętra istniejącej szkoły.


Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępu uczniów i mieszkańców miasta do nowoczesnej infrastruktury sportowej.

Beneficjent :
Gmina Miasto Częstochowa

Termin zakończenia projektu : 30.11.2015 r.

Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Zadanie realizowane w ramach Poddziałania 6.2.3. „Rewitalizacja – JESSICA”.
 

Koszt realizacji projektu :

 • Całkowity koszt projektu 4.927.676,00 zł

 • Wysokość dofinansowania z FRKF : 1.196.118,00 zł