Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Kampania przeciw uzależnieniom i przemocy

Prezydent Miasta Częstochowy w ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom od środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie oraz realizacji programu profilaktycznego „Młodość bez uzależnień”, zlecił przygotowanie trzydziestu audycji radiowych: „Stop uzależnieniom i przemocy”.

Kampania będzie realizowana od marca do grudnia bieżącego roku na antenie Radia Fiat.

W ramach kampanii, co tydzień emitowane będą audycje dotyczące tematyki przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie, przygotowane przy współudziale przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w wymienionym obszarze. Tematy programów będą oscylować wokół problemów alkoholizmu, narkomanii czy dopalaczy, jak również przemocy w rodzinie.

Audycje emitowane będą w każdy piątek na antenie Radia Fiat po godz. 12.00, powtórki po 19.00.

Archiwalne audycje dostępne poniżej.

Audycja z 11 marca 2016 r.

Audycja z 25 marca 2016 r.

Audycja z 1 kwietnia 2016 r.

Audycja z 8 kwietnia 2016 r.

Audycja z 15 kwietnia 2016 r.

Audycja z 22 kwietnia 2016 r.

Audycja z 29 kwietnia 2016 r.

Audycja z 6 maja 2016 r.

Audycja z 13 maja 2016 r.

Audycja z 20 maja 2016 r.

Audycja z 3 czerwca 2016 r.

Audycja z 10 czerwca 2016 r.

Audycja z 17 czerwca 2016 r.

Audycja z 24 czerwca 2016 r.

Audycja z 23 września 2016 r.

Audycja z 30 września 2016 r.

Audycja z 7 października 2016 r.

Audycja z 14 października 2016 r.

Audycja z 21 października 2016 r.

Audycja z 28 października 2016 r.

Audycja z 4 listopada 2016 r.

Audycja z 10 listopada 2016 r.

Audycja z 18 listopada 2016 r.

Audycja z 25 listopada 2016 r.