Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Placówki pomocowe dla osób uzależnionych i ich rodzin na terenie Częstochowy

Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi
 ul. gen. Sikorskiego 78, Częstochowa
 : 34 361 38 82, 34 361 39 96
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, Częstochowa
 : 34 372 42 00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 ul. Rejtana 7 B, Częstochowa
 : 34 366 32 31, 34 366 31 21
Centrum Terapii Uzależnień
 ul. Barlickiego 2, Częstochowa
 : 34 367 50 37
NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień Sp. z o. o.
 ul. 1 Maja 25, Częstochowa
 : 34 368 15 20
Grupa AA
 ul. Garibaldiego 30, Częstochowa
 : 34 365 61 65
Spotkania Anonimowych Alkoholików
 ul. Krakowska 15/17
MONAR Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
 al. Wolności 44 lok. 19, Częstochowa
 : 34 365 48 99
Częstochowskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U"
 ul. Wiolinowa 1, Częstochowa
 : 34 324 60 97
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne "JOZUE"
 ul. Gaczkowskiego 15A, Częstochowa
 :  34 371-21-18