Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Najlepsi w sporcie w 2017 r.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2017 r. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek (odrębny wniosek dot. przyznania wyróżnienia/nagrody dla zawodnika oraz odrębny na trenera i działacza).

Druki można uzyskać pobierając dołączone w plikach załączniki lub bezpośrednio w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3).

Kandydatury do nagrody i wyróżnienia mogą wnosić:

-  Radni Miasta Częstochowy,

-  stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne,

-  właściwy wydział Urzędu Miasta Częstochowy do spraw sportu.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu go do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2018 r. Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego (SEKAP): https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodnika osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji itp.). Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Opiniującą, powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty ostatecznego ich składania.Od podjętej decyzji nie ma możliwości odwołania.

Kandydaci muszą spełniać niżej wymienione kryteria, a zgłaszane osiągnięcia muszą być uzyskane w  2017 r.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):

-       miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,

-       miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,

-       miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,

-       miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,

-       miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,

-       zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,

-       szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.

 

Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):

- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,

- miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

 

 Nagrody i wyróżnieniamogą być przyznawane dla:

-  zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego związku sportowego,

-  trenerów i działaczyzasłużonych w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.

 

Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy z następującymi ograniczeniami:

-       w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,

-       za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,

-       1 działacz z jednego stowarzyszenia.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin - pobierz

2. Wniosek - zawodnik - pobierz

3. Wniosek - trener, działacz - pobierz