Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Informacje dla rowerzystów

3 października 2019
GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2019
[zdjęcie aktualności]

W Filharmonii Częstochowskiej po raz kolejny przyznano Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych oraz  Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej.

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych są przyznawane osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym roku otrzymali je Adam Dłużniak - działacz Polskiego Czerwonego Krzyża; Włodzimierz Gidziela - działacz w Towarzystwie Przyjaciół Częstochowy, Partnerstwie na Rzecz Aktywności Lokalnej Stare Miasto-Nowe Życie; Aneta Makowska - działaczka oświatowa i naukowa, terapeutka; Marzanna Mioduszewska-Koniarska - działaczka społeczna realizująca zadania na rzecz seniorów, partnerstw lokalnych; Tomasz Pokorski - działacz sportowy oraz „Canis e Catus” Ogólnopolskie Niezależne Stowarzyszenie Miłośników i Hodowców Psów i Kotów Rasowych. Szczegółowe biogramy poniżej.

- W Częstochowie zarejestrowanych jest prawie 1100 organizacji pozarządowych. Przybywa ich, a ich aktywność i ilość wyróżnia nasze miasto – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Taka współpraca to podstawa dojrzałego, obywatelskiego społeczeństwa; to sposób na rozwiązywanie złożonych społecznych problemów.

Po raz drugi w historii Gali, przyznano Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Otrzymała ją Anna Herman, założycielka i prezeska Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, działaczka na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

Podczas gali wręczono również nagrody w konkursie na „Najatrakcyjniejsze stoisko” podczas Pikniku Podmiotów Ekonomii Społecznej. Zwyciężyło Częstochowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, przed Sztabem Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM. III miejsce zajęło stoisko zorganizowane wspólnie przez Częstochowską Akademię Sztuk Walk, Sportu i Rekreacji "SPARTAN"; Uechi-Ryu Karate-D oraz Fundację Fizjoniko - Fizjoterapia i Trening Medyczny.

Nagrody, w środę 2 października podczas Gali Ekonomii Społecznej, wręczyli laureatom zastępca Ryszard Stefaniak, przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski oraz społeczny konsultant ds. współpracy z NGO Dariusz Kapinos.

Galę zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”.


NAGRODY PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY ZA DZIAŁALNOŚĆ  W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH ZA ROK 2019

  • w kategorii osoba fizyczna:

ADAM DŁUŻNIAK, działacz Polskiego Czerwonego Krzyża, społecznik, wolontariusz, propagator krwiodawstwa, pierwszej pomocy, zdrowia. Organizator wolontariatu dla potrzebujących wśród uczniów częstochowskich szkół. Propagator zdrowego stylu życia i udzielania pierwszej pomocy. Inicjator w Częstochowie wielu programów pomocowych, szczególnie dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, jak: „Wielkanoc z PCK”, „Wyprawka dla żaka”, „Godne dzieciństwo”. Dba o bezpieczeństwo dzieci, prowadząc programy „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy” oraz zajęcia teoretyczno-praktyczne z ratownictwa medycznego, obozy szkoleniowe. Nominowany m.in. za całokształt działań edukacyjno-propagatorskich zdrowego stylu życia i udzielania pierwszej pomocy.

WŁODZIMIERZ GIDZIELA, aktywny działacz Towarzystwa Przyjaciół Częstochowy, Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej Stare Miasto-Nowe Życie, oddziału częstochowskiego Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego oraz Rady Dzielnicy Północ. Nominowany m.in. za współorganizację i sponsorowanie akcji „Mikołaj z Krakowskiej”, „Pierwszy plecak na nowy rok szkolny”.

ANETA MAKOWSKA, kynolog, działaczka oświatowa i naukowa, terapeutka. Propagatorka kynoterapii jako metody rehabilitacji. Pomaga osobom z niepełnosprawnością, zagrożonym marginalizacją społeczną, poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Nominowana m.in. za prowadzenie zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt – dogoterapię w Klubie Dziecka i Rodzica „Słoneczko”, za działalność edukacyjną w zakresie ekologii i integracji ze światem zwierząt oraz za aktywną współpracę ze środowiskiem lokalnym.

MARZANNA MIODUSZEWSKA-KONIARSKA, działaczka społeczna, realizująca zadania na rzecz seniorów, partnerstw lokalnych. Założycielka Klubu Seniora w dzielnicy Ostatni Grosz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Błeszno, liderka budżetu obywatelskiego. Nominowana za promowanie i wzmacnianie dzielnic, propagowanie budżetu obywatelskiego, aktywizację społeczności lokalnej

TOMASZ POKORSKI, działacz sportowy, trener mistrzów Polski w speedrowerze. Upowszechnia kulturę fizyczną prowadząc społecznie zajęcia z dziećmi i młodzieżą. Nominowany  za  przygotowywanie zawodników drużyny Częstochowskich Lwów (speedrower) do mistrzostw: Drużynowy Puchar Polski, Mistrzostwa Europy, Świata 2019.

  • w kategorii osoba prawna

„CANIS E CATUS” OGÓLNOPOLSKIE NIEZALEŻNE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW I HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW RASOWYCH. Stowarzyszenie cyklicznie edukuje społeczność lokalną nt. humanitarnego traktowania zwierząt, obowiązku sprzątania po swoich pupilach, pielęgnacji psów i kotów, wspiera schronisko dla bezdomnych psów. Nominowane m.in. za wspieranie organizacji pozarządowych w szeregu imprez, jak „Radosny Dzień Dziecka”, „Listy do św. Mikołaja”.

Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej otrzymała Anna Herman - założycielka i prezeska Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, która aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej dzielnicy Wyczerpy-Aniołów jako liderka budżetu obywatelskiego oraz koordynatorka Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej. Kierowniczka Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza. Od października ubiegłego roku kieruje także placówką założoną przez Stowarzyszenie PERASADA - NZOZ Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia KONDYCJA. Absolwentka Akademii Lidera, obecnie uczestniczka rocznego Programu Menedżerowie NGO PROMENGO, realizowanego przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich w Warszawie. Aktywnie działa na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania, których celem jest wzmacnianie partycypacji społecznej wszystkich mieszkańców i mieszkanek Częstochowy.