Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Nagroda Teatralna Prezydenta Miasta Częstochowy

Informacja dot. Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy

 

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy informuje o możliwości ubiegania się o Nagrodę Teatralną Prezydenta Miasta Częstochowy. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w dziedzinie teatru w dwóch następujących po sobie sezonach artystycznych, począwszy od sezonu artystycznego 2019/2020.

Nagrodę mogą otrzymać artystki/ artyści Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz osoby związane ze środowiskiem teatralnym Częstochowy.

Nagroda ma charakter indywidualny i przyznawana jest w następujących kategoriach:

1) rola żeńska w premierowym spektaklu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,

2) rola męska w premierowym spektaklu Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,

3) twórczyni/ twórca związana/ związany ze środowiskiem teatralnym Częstochowy.

Nagrodę w poszczególnych kategoriach przyznaje Prezydent Miasta Częstochowy w oparciu o rekomendacje specjalnie powołanej Kapituły.

Zgłoszenia premier spektakli innych niż premiery spektakli Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, dokonują – na co najmniej 14 dni przed datą premiery - podmioty lub osoby fizyczne organizujące zgłaszane spektakle. Wypełniony formularz zgłoszenia można przesłać w wersji elektronicznej na adres: kps@czestochowa.um.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy – aleja Najświętszej Maryi Panny 45 A.

 

Szczegółowe informacje o Nagrodzie Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy uzyskać można w Referacie Kultury Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, tel. (34) 370-74-64.

Regulamin przyznawania Nagrody Teatralnej Prezydenta Miasta Częstochowy – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1080.2020 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Formularz zgłoszenia premiery spektaklu

Laureaci