Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

ODPADY WIELKOGABARYTOWE - INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBIORU Z POSESJI ZAMIESZKANYCH

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na odpady. Do tej grupy odpadów zalicza się meble tj. stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace itp.

 

PROCEDURA ZAMÓWIENIA ODBIORU ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH:

 

Nieruchomość zamieszkana jednorodzinna - 1 raz w roku kalendarzowym usługa bezpłatna

Zgłoszenia w sprawach zapotrzebowania na usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych stanowiących odpady komunalne należy kierować do:

Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa, pokój nr 23

tel: (34) 37-07-197 lub 198

e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

Odbiór odpadów wielkogabarytowych jest możliwy luzem lub w kontenerze.

Po dokonaniu zgłoszenia w UM należy telefonicznie ustalić termin podstawienia kontenera lub odbioru odpadów luzem bezpośrednio z firmą:

Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-221 Częstochowa

tel: (34) 362 72 30

W ustalonym terminie należy odpady wielkogabarytowe wystawić luzem przed posesję lub umieścić w zamówionym kontenerze, który niezwłocznie zostanie odebrany przez firmę Remondis Sp. z o. o.

 

Nieruchomość zamieszkana wielolokalowa (powyżej 7 lokali) - 1 raz w roku kalendarzowym dla każdego z lokali usługa bezpłatna

Obowiązkiem właściciela/ najemcy lokalu jest zgłoszenie do Zarządcy nieruchomości chęci pozbycia się odpadów wielkogabarytowych.

Zgłoszeń w sprawach zapotrzebowania na usługę odbioru odpadów remontowo-budowlanych stanowiących odpady komunalne mogą dokonywać tylko

Zarządcy nieruchomości tj. wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe lub inny podmiot władający nieruchomością

tylko drogą mailową ze wskazaniem numeru lokalu, którego dotyczy zgłoszenie, do:

Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Wolności 30, 42-217 Częstochowa, pokój nr 23

e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

Odbiór odpadów wielkogabarytowych jest możliwy luzem lub w kontenerze.

Po dokonaniu zgłoszenia w UM należy telefonicznie ustalić termin podstawienia kontenera lub odbioru odpadów luzem bezpośrednio z firmą:

Remondis Sp. z o. o., ul. Radomska 12, 42-221 Częstochowa

tel: (34) 362 72 30

W ustalonym terminie należy odpady wielkogabarytowe wystawić luzem przed posesję lub umieścić w zamówionym kontenerze, który niezwłocznie zostanie odebrany przez firmę Remondis Sp. z o. o.