Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

CO, GDZIE I JAK ZAŁATWIĆ

Zgłoszenia są przyjmowane od właścicieli lub zarządców nieruchomości.

POJEMNIKI NA ODPADY

Przyjmowanie zgłoszeń i realizacja usługi dla uszkodzenia lub braku pojemnika, zwiększenia pojemności pojemników na odpady, mycia pojemników

Centrum Usług Komunalnych

ul. Nowowiejskiego 10/12

42-217 Częstochowa

tel.: (34) 322-60-37

e-mail: zgloszenia@cuk.czestochowa.pl

 

REKLAMACJE

            Przyjmowanie zgłoszeń dot. interwencji i reklamacji w zakresie odbioru odpadów.

            Interwencje w sprawie nieodebrania odpadów przyjmuje się wyłącznie w terminie do 7 dni od dnia, w którym zgodnie z harmonogramem powinien nastąpić odbiór odpadów.

Urząd Miasta Częstochowy

Aleja Wolności 30, pokój nr 23

42-217 Częstochowa

tel.: (34) 3707-197 lub 198

e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

 

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE I WIELKOGABARYTOWE, POPIÓŁ, ODBIÓR ODPADÓW Z DOMKÓW LETNISKOWYCH, KONTROLE NIERUCHOMOŚCI

Przyjmowanie zgłoszeń dla usług i spraw:

  • odbioru odpadów remontowo-budowlanych;
  • odbioru odpadów wielkogabarytowych;
  • dodatkowych usług odbioru popiołów w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień;
  • dodatkowych odbiorów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień oraz październik, listopad i grudzień;
  • informacje o niewłaściwym świadczeniu usług odbioru odpadów komunalnych (brak odbioru odpadów komunalnych);
  • kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w ww. zakresie;

Urząd Miasta Częstochowy

Aleja Wolności 30, pokój nr 23

42-217 Częstochowa

tel.: (34) 3707-197 lub 198

e-mail: osr@czestochowa.um.gov.pl

 

WORKI TYPU „BIG-BAG” I KONTENERY

Pobranie worków typu „big-bag” na odpady remontowo-budowlane, odbiór zapełnionych ww. worków lub kontenerów na odpady remontowo‑budowlane lub odpady wielkogabarytowe

Remondis Sp. z o. o.

ul. Radomska 12

42-221 Częstochowa

tel: (34) 362-72-30

e-mail: czestochowa@remondis.pl

 

OPŁATY

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Częstochowy

Aleja Wolności 30, pokój nr 11

42-217 Częstochowa

tel.: (34) 3707-143 lub 144

e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl

 

DEKLARACJE

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Częstochowy

Aleja Wolności 30, pokój nr 18

42-217 Częstochowa

tel.: (34) 3707-140 lub 141

e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl

 

WPŁATY

Sprawdzanie terminowości dokonanych wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miasta Częstochowy

Aleja Wolności 30, pokój nr 20

42-217 Częstochowa

tel.: (34) 3707-329 lub 331 lub 347

e-mail: po@czestochowa.um.gov.pl

 

DZIKIE WYSYPISKA

Zgłoszenia o miejscach zaśmieconych tzw „dzikich wysypiskach” niebędących w stałym utrzymaniu czystości

Urząd Miasta Częstochowy

Aleja Wolności 30

42-217 Częstochowa

tel.: (34) 3707-197

e-mail:osr@czestochowa.um.gov.pl