Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

STACJONARNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (SPSZOK)

Godziny otwarcia:

W dni powszednie od 8:00 do 18:00

W soboty od 10:00 do 16:00.

 

Lp

Nazwa firmy

Siedziba (adres)

Adres punktu

1

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sobuczyna,

ul. Konwaliowa 1,

42 – 263 Wrzosowa

Sobuczyna,

ul. Konwaliowa 1,

42 – 263 Wrzosowa

 

 

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został wybudowany przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie.
SPSZOK to kompleksowo wyposażony obiekt przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, a mianowicie niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych, dostarczanych przez mieszkańców Miasta Częstochowy. Punkt działa w trybie samoobsługowym, a do specjalnych kontenerów i pojemników można wyrzucić odpady komunalne selektywnie zebrane tj.:

 • odpady remontowe:
  • gruz betonowy, gruz ceglany, usunięte tynki, odpady ceramiczne np. zdemontowane płytki ceramiczne, porcelanowe i ceramiczne elementy wyposażenia,
  • drewno (nie zwierające papy) ,
  • szkło np. okienne, szkło ze szklarni, szkło zbrojone,
  • metale,
    
 • szkło (butelki po napojach, słoiki bez nakrętek, szklane opakowania po kosmetykach). Szkło powinno być posegregowane na szkło kolorowe i białe.
   
 • odpady zielone:
  • liście, trawy, słoma,gałęzie,
    
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, ramy okienne drewniane i plastikowe, drewno opakowaniowe typu palety, skrzynki),
   
 • tworzywa sztuczne:
  • odpady opakowaniowe selektywnie zbierane typu butelki PET, wiaderka plastikowe, doniczki, opakowania wielomateriałowe jak kartony po napojach,
    
 • zużyte opony (z samochodów osobowych i dostawczych o ładowności do 3,5 Mg, opony pochodzące np.: z taczek, rowerów, motocykli),
   
 • szyby samochodowe,
   
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
  • lodówki, telewizory, monitory, sprzęt RTV i AGD,
    
 • odpady niebezpieczne:
  • przeterminowane lekarstwa,
  • środki ochrony roślin,
  • kwasy,
  • rozpuszczalniki,
  • farby, tusze, opakowania po farbach, lakierach,
  • baterie i akumulatory,
  • świetlówki,
    
 • folie typu worki, reklamówki,
   
 • makulatura (gazety, książki, ulotki i broszury reklamowe, zeszyty, prospekty, opakowania kartonowe i tekturowe).

 

Regulamin przyjmowania odpadów problemowych w SPSZOK