Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK)

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) jest zlokalizowana na gruntach wsi Sobuczyna i Młynek w gminie Poczesna, oddalonych ok. 8 km od granic Częstochowy, jej eksploatacja została rozpoczęta w 1987 r.


Składowisko jest prowadzone metodą nadpoziomową – pryzmową, ogólna powierzchnia przeznaczona pod składowisko wynosi 128,4 ha plus strefa ochronna o pow. 342 ha.

Zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi składowiska w Sobuczynie jego chłonność została określona na 34 lata, przy strumieniu napływu w ilościach od 285 tys. ton w roku 1987 do 385 tys. ton w roku 2020. Przy utrzymywaniu się obecnego strumienia napływu odpadów oraz uruchomieniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów czas eksploatacji składowiska może ulec wydłużeniu do ok. 50 lat.

Dane adresowe:
Sobuczyna, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa
tel.: 34 3275 320, fax: 34 3275266, e-mail: sekretariat@czpk.czest.pl
www.czpk.czest.pl

Właściciel:
Gmina m. Częstochowa (100%)

Zarządzający:
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.