Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

MOBILNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH (MPZOP)

W wyznaczonych punktach cztery razy do roku do pojazdu mobilnego można oddawać:
przeterminowane leki, chemikalia zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o małych gabarytach.

Odpady niebezpieczne (wymagające opakowania) powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

PAMIĘTAJ !!! Wrzucanie odpadów problemowych do odpadów komunalnych stanowi zagrożenie dla środowiska. Nie mieszaj odpadów problemowych z innymi odpadami.

Pamiętaj aby NIE WYRZUCAĆ przeterminowanych leków do:

  • koszy domowych czy też altanek śmieciowych, ponieważ w ten sposób możesz zagrozić życiu swojego dziecka, lasów, gdyż w ten sposób niszczysz naturalne środowisko,
  • ubikacji, bądź zlewu gdyż może to utrudnić lub pogorszyć pracę oczyszczalni ścieków -substancje zawarte w lekach negatywnie wpływają na kondycję osadu czynnego (bakterie) odpowiedzialnego za rozkład materiału zawartego w ściekach.
     

Harmonogram odbioru odpadów problemowych/ niebezpiecznych


Odpady problemowe można również oddać do

SPSZOK w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1, 42-263 Wrzosowa.