Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Najlepsi w sporcie w 2018 r.

Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

Istnieje możliwość zgłaszania kandydatów do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 r. W tym celu należy wypełnić stosowny wniosek (odrębny dot. przyznania wyróżnienia/nagrody dla zawodnika oraz odrębny dla trenera i działacza).

Powyższe druki można uzyskać pobierając dołączone w plikach załączniki lub bezpośrednio w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3).

Kandydatury do nagrody i wyróżnienia mogą wnosić:
-   Radni Miasta Częstochowy,
-   stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne,
-   właściwy wydział Urzędu Miasta Częstochowy do spraw sportu.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu go do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2019 r. Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląkiego (SEKAP): https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl .

 

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodnika osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji itp.). Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Opiniującą, powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty ostatecznego ich składania. Od podjętej decyzji nie ma możliwości odwołania.

 

Kandydaci muszą spełniać niżej wymienione kryteria, a zgłaszane osiągnięciamuszą być uzyskane w 2018 r.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):

-   miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,

-   miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,

-   miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,

-   miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,

-   miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,

-   zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,

-   szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.

 

Wyróżnieniamogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):

- miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,

- miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla:

-   zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego zwišzku sportowego,

-   trenerów i działaczy zasłużonych w osišganiu wyników przez ww. zawodników.

 

Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy z następującymiograniczeniami:

-   w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,

-   za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,

-   1 działacz z jednego stowarzyszenia.

 

Pliki do pobrania:

 

- wniosek - trener

- wniosek - zawodnik

- regulamin