Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

W opracowaniu

 

Rysunek zawiera pomniejszoną mapę Częstochowy z lokalizacjami terenów objętych uchwałami o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych oznaczonych ponumerowanymi obszarami w kolorze turkusowym.

Lokalizacja obszarów objętych przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – numer obszaru na rysunku odpowiada numerowi porządkowemu na poniższej liście:

 1. Uchwała nr 154.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Waszyngtona i Jasnogórskiej.
 1. Uchwała nr 155.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz Alei Wolności i ulicy Nowowiejskiego.
 1. Uchwała nr 151.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulicy Piłsudskiego i Alei Wolności.
 1. Uchwała nr 152.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Krakowskiej i Piłsudskiego.
 1. Uchwała nr 181.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Rynku Wieluńskiego oraz Alei Jana Pawła II.
 1. Uchwała nr 180.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze.
 1. Uchwała nr 179.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie ulicy św. Barbary.
 1. Uchwała nr 196.XVII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Trzech Wieszczów, pomiędzy Alejami: Wolności, Niepodległości i Bohaterów Monte Cassino, a ulicami: Sobieskiego, Korczaka, Nowowiejskiego i 1 Maja.
 1. Uchwała nr 198.XVII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Trzech Wieszczów i Stare Miasto, pomiędzy Aleją Wolności, Aleją Niepodległości, a ulicami: Mielczarskiego i Krakowską oraz terenami kolejowymi.
 1. Uchwała nr 197.XVII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Stare Miasto i Zawodzie-Dąbie, pomiędzy ulicą Krakowską i Aleją Wojska Polskiego.
 1. Uchwała nr 309.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, przy ulicy Mstowskiej.
 1. Uchwała nr 260.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszary położone w Częstochowie, w dzielnicach: Lisiniec, Gnaszyn-Kawodrza oraz Stradom.
 1. Uchwała nr 323.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach Błeszno i Stradom w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej.
 1. Uchwała nr 356.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulic: Warszawskiej i Rząsawskiej.
 1. Uchwała nr 389.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.

Zmiana: Uchwała nr 437.XXXII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 389.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.

 1. Uchwała nr 391.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach: Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego fragmenty dolin: rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką.
 1. Uchwała nr 456.XXXIII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich i prof. Stanisława Kontkiewicza.
 1. Uchwała Nr 550.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.
 1. Uchwała Nr 551.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, pomiędzy ulicami : Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego.
 1. Uchwała Nr 560.XLII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulicy Wiolinowej.
 1. Uchwała nr 600.XLIV.2021 Rady Mmiasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Obrońców Westerplatte.
 1. Uchwała nr 601.XLIV.2021 Rady Mmiasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
 1. Uchwała nr 611.XLIV.2021  Rady Mmiasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Gnaszyn – Kawodrza w rejonie ulic: Głównej, Tatrzańskiej i Warownej.