Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Uchwalone - obowiązujące - zmienione - uchyloneRysunek zawiera pomniejszoną mapę Częstochowy z lokalizacjami planów miejscowych oznaczonych ponumerowanymi żółtymi obszarami.


 1. Nazwa Planu: Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy dla terenu położonego między ulicami: Aleją Jana Pawła II, Księdza Jerzego Popiełuszki, Edwarda Mąkoszy oraz Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.
  Obszar objęty planem: teren położony między ulicami Aleją Jana Pawła II, Księdza Jerzego Popiełuszki, Edwarda Mąkoszy oraz Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Częstochowskiego Nr 16 z dnia 4 lipca 1997 r.
  Plan wszedł w życie 19 lipca 1997 r.
Uchwała Nr 337/XL/97 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 maja 1997 roku. (pdf)
Rysunek planu 1 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ośrodka usługowego w dzielnicy Parkitka.
  Obszar objęty planem: teren położony u zbiegu ulic Bialskiej, Ignacego Mościckiego i pasażu Eugeniusza Stasieckiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 33 z dnia 25 września 2000 r.
  Plan wszedł w życie 10 października 2000 r.
Uchwała Nr 351/XXIX/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2000 roku. (pdf)
Rysunek planu 2 (gif)

 1. Nazwa Planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy.
  Obszar objęty planem: tereny oznaczone w planie symbolami 10.08-9; 10.09-9; 10.10-9 w jednostce bilansowej Huta położonych w rejonie ulicy Kucelińskiej i ulicy Kucelin Łąki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 51 z dnia 19 lipca 2002 r.
  Plan wszedł w życie 3 sierpnia 2002 r.
Uchwała Nr 817/LXII/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 maja 2002 roku. (pdf)
Rysunek planu 3 (gif)

Uwaga: plan częściowo zmieniony - Uchwała nr 749.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kucelin Łąki w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulicy Kucelin Łąki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 62 z dnia 9 września 2002 r.
  Plan wszedł w życie 24 września 2002 r.
Uchwała Nr 883/LXVI/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 sierpnia 2002 roku. (pdf)
Rysunek planu 4 (gif)

Uwaga: plan częściowo zmieniony - Uchwała nr 750.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Tatrzańskiej w dzielnicy Gnaszyn w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Tatrzańskiej, Podbiałowej, Wichrowej i Wigoniowej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 47 z dnia 23 maja 2003 r.
  Plan wszedł w życie 7 czerwca 2003 r.
Uchwała Nr 72/IX/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 kwietnia 2003 roku. (pdf)
Rysunek planu 5 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Bardowskiego i Daniłowskiego w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Bardowskiego, Daniłowskiego i torów PKP przy ul. Rejtana.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 54 z dnia 29 czerwca 2004 r.
  Plan wszedł w życie 14 lipca 2004 r.
Uchwała Nr 230/XXI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 listopada 2003 roku. (pdf)
Rysunek planu 6 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Drzewnej i Zbawiciela w dzielnicy Gnaszyn w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Drzewnej i Zbawiciela.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 54 z dnia 29 czerwca 2004 r.
  Plan wszedł w życie 30 lipca 2004 r.
Uchwała 320/XXIX/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 kwietnia 2004 r. (pdf)
Rysunek planu 7 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Lubliniec – Częstochowa – odcinek I.
  Obszar objęty planem: odcinek od granicy z gminą Konopiska do zespołu przyłączeniowego wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową I-go stopnia „Wypalanki” przy ul. Sabinowskiej w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 78 , poz. 2139 z dnia 22 czerwca 2005 r.
  Plan wszedł w życie 23 lipca 2005 r.
Uchwała 612/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r. (pdf)
Rysunek planu 8_1 (gif)
Rysunek planu 8_2 (gif)
Rysunek planu 8_3 (gif)
Rysunek planu 8_4 (gif)
Rysunek planu 8_5 (gif)
Rysunek planu 8_6 (gif)
Rysunek planu 8_7 (gif)

 1. Uwaga: plan posiada jednolity tekst
  Nazwa Planu:
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Lubliniec – Częstochowa – odcinek II.
  Obszar objęty planem: odcinek od stacji redukcyjno-pomiarowej I-go stopnia „Wypalanki” przy ul. Sabinowskiej do istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. Legionów w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 78, poz. 2140 z dnia 22 czerwca 2005 r.
  Plan wszedł w życie 23 lipca 2005 r.
Uchwała 613/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r. (pdf)
Rysunek planu 9_01 (gif)
Rysunek planu 9_02 (gif)
Rysunek planu 9_03 (gif)
Rysunek planu 9_04 (gif)
Rysunek planu 9_05 (gif)
Rysunek planu 9_06 (gif)
Rysunek planu 9_07 (gif)
Rysunek planu 9_08 (gif)
Rysunek planu 9_09 (gif)
Rysunek planu 9_10 (gif)
Rysunek planu 9_11 (gif)
Rysunek planu 9_12 (gif)
Rysunek planu 9_13 (gif)
 
Uwaga: plan częściowo zmieniony - Uchwała 262.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r. (pdf)
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 26.11.2019 poz. SLA 2019.7852
Zmiana planu weszła w życie 11 grudnia 2019 r.
Rysunek zmiany planu
Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 06.11.2020 poz. SLA 2020.7901
Jednolity Tekst Planu wraz z rysunkiem stanowiący Załącznik nr 1 do Obwieszczenia

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Częstochowa – Bobry.
  Obszar objęty planem: odcinek od istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. Legionów w Częstochowie do granicy z gminą Mstów.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 78, poz. 2137 z dnia 22 czerwca 2005 r.
  Plan wszedł w życie 23 lipca 2005 r.
Uchwała 610/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r. (pdf)
Rysunek planu 10_1 (gif)
Rysunek planu 10_2 (gif)
Rysunek planu 10_3 (gif)
Rysunek planu 10_4 (gif)
Rysunek planu 10_5 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200.
  Obszar objęty planem: odcinki:
  - od istniejącego węzła rozdzielczego gazu przy ul. Legionów do stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Drogowców w Częstochowie,
  - od stacji redukcyjno-pomiarowej przy ul. Zarankiewicza w Częstochowie do granicy z gminą Rędziny.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 78, poz. 2138 z dnia 22 czerwca 2005 r.
  Plan wszedł w życie 23 lipca 2005 r.
Uchwała 611/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r. (pdf)
Rysunek planu 11_01 (gif)
Rysunek planu 11_02 (gif)
Rysunek planu 11_03 (gif)
Rysunek planu 11_04 (gif)
Rysunek planu 11_05 (gif)
Rysunek planu 11_06 (gif)
Rysunek planu 11_07 (gif)
Rysunek planu 11_08 (gif)
Rysunek planu 11_09 (gif)
Rysunek planu 11_10 (gif)
Rysunek planu 11_11 (gif)
Rysunek planu 11_12 (gif)
Rysunek planu 11_13 (gif)
Rysunek planu 11_14 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy dla zmiany przebiegu zachodniej obwodnicy miasta na odcinku od ul. Okulickiego w kierunku ul. Małopolskiej i zmiany zagospodarowania terenów przyległych.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Okulickiego, Nowobialskiej, Mazowieckiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 97, poz. 2654 z dnia 9 sierpnia 2005 r.
  Plan wszedł w życie 9 września 2005 r.
Uchwała 727/XLVI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 czerwca 2005 r.(pdf)
Rysunek planu 12 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb połączenia komunikacyjnego projektowanego węzła drogowego na drodze krajowej Nr 1 (Aleja Wojska Polskiego) z projektowanym północnym korytarzem - połączeniem komunikacyjnym dzielnicy Północ i dzielnicy Wyczerpy.
  Obszar objęty planem: rejon Alei Wojska Polskiego i ul. Makuszyńskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 115, poz. 3230 z dnia 29 września 2006 r.
  Plan wszedł w życie 30 października 2006 r.
Uchwała nr 997/LXI/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 lipca 2006 roku.(pdf)
Rysunek planu 13 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Wyczerpy.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Warszawskiej i Kontkiewicza.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 118, poz. 3345 z dnia 11 października 2006 r.
  Plan wszedł w życie 11 listopada 2006 r.
Uchwała nr 1015/LXII/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 sierpnia 2006 roku.(pdf)
Rysunek planu 14 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Parkitka.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Poleskiej, Łódzkiej, Obrońców Westerplatte i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 5, poz. 149 z dnia 12 stycznia 2007 r.
  Plan wszedł w życie 12 lutego 2007 r.
  Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 marca 2014 r. stwierdza nieważności paragrafu 3 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 1062/LXIV/2006 z dnia 23 października 2006 r.
Uchwała nr 1062/LXIV/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 października 2006 r. (pdf)
Rysunek planu 15 (gif)
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 3 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 1062/LXIV/2006 z dnia 23 października 2006 r. (pdf)
 

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Krakowskiej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Krakowskiej, Strażackiej i Alei Wojska Polskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 72, poz. 1471 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
  Plan wszedł w życie 26 maja 2007 r.
Uchwała nr 42/VII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lutego 2007 r. (pdf)
Rysunek planu 16 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Kanonierów w dzielnicy Stradom.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Weteranów, Polna, Skrzetuskiego, Kanonierów.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 72, poz. 1472 z dnia 25 kwietnia 2007 r.
  Plan wszedł w życie 26 maja 2007 r.
Uchwała nr 66/VIII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 marca 2007 r. (pdf)
Rysunek planu 17 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Piastowskiej, Fałata, Chopina i Chełmońskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 213, poz. 4600 z dnia 20 grudnia 2007 r.
  Plan wszedł w życie 20 stycznia 2008 r.
Uchwała nr 183/XVII/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 października 2007 r. (pdf)
Rysunek planu 18 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Lwowskiej i Bytomskiej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Lwowskiej i Bytomskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 24, poz. 564 z dnia 12 lutego 2008 r.
  Plan wszedł w życie 13 marca 2008 r.
Uchwała nr 223/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. (pdf)
Rysunek planu 19 (gif)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic Goździków, Św. Rocha i Ikara w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Goździków, Św. Rocha i Ikara.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 24, poz. 565 z dnia 12 lutego 2008 r.
  Plan wszedł w życie 13 marca 2008 r.
Uchwała nr 224/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 r. (pdf)
Rysunek planu 20 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Okulickiego, Łódzkiej, Wawrzynowicza i sklepu budowlanego „OBI”.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 88, poz. 1865 z dnia 14 maja 2008 r.
  Plan wszedł w życie 13 czerwca 2008 r.
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 marca 2014 r. stwierdza nieważności paragrafu 6 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 269/XXIII/2008 z dnia 25 lutego 2008 r.
Uchwała nr 269/XXIII/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 lutego 2008 r. (pdf)
Rysunek planu 21 (gif)
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 6 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 269/XXIII/2008 z dnia 25 lutego 2008 r.
 
Plan utracił moc w dniu 27 stycznia 2016 r.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) plan utracił moc, w związku z wejściem w życie planu miejscowego uchwalonego uchwałą nr 227.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego, Bialskiej i Kujawskiej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Sikorskiego, Bialskiej i Kujawskiej w dzielnicy Częstochówka-Parkitka.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 88, poz. 1866 z dnia 14 maja 2008 r.
  Plan wszedł w życie 13 czerwca 2008 r.
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 6 kwietnia 2016 r. stwierdza nieważność paragrafu 12 ustęp 4 pkt 4 lit. c tiret drugie uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 280/XXIV/2008 z dnia 17 marca 2008 r.
Uchwała nr 280/XXIV/2008 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2008 r. (pdf)
Rysunek planu 22 (gif)
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 12 ustęp 4 pkt 4 lit. c tiret drugie uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 280/XXIV/2008 z dnia 17 marca 2008 r.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Legionów i Kusięckiej w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 209, poz. 3895 z dnia 26 listopada 2009 r.
  Plan wszedł w życie 27 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 539/XLVI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 września 2009 r. (pdf)
Rysunek planu 23 (gif)
 
Plan utracił moc w dniu 14 marca 2014 r.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) plan utracił moc, w związku z wejściem w życie planu miejscowego uchwalonego uchwałą nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia
20 lutego 2014 r.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Legionów, Hallera i Złotej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Legionów, Hallera i Złotej w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 209, poz. 3896 z dnia 26 listopada 2009 r.
  Plan wszedł w życie 27 grudnia 2009 r.

Uchwała nr 540/XLVI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 września 2009 r. (pdf)
Rysunek planu 24 (gif)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Kiedrzyn w rejonie ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie.
  Obszar objęty planem:  rejon ulic Narcyzowej, Św. Brata Alberta i Ludowej w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 163, poz. 2668 z dnia 27 sierpnia 2010 r.
  Plan wszedł w życie 27 września 2010 r.

Uchwała nr 710/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. (pdf)
Rysunek planu 25 (jpg)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Mirów w rejonie ulic: Komornickiej, Mirowskiej, Mstowskiej, Mącznej i granicy miasta.
  Obszar objęty planem:  rejon ulic Komornickiej, Mirowskiej, Mstowskiej, Mącznej i granicy miasta Częstochowy.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 231, poz. 3392 z dnia 26 października 2010 r.
  Plan wszedł w życie 26 listopada 2010 r.

Uchwała nr 727/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010 r. (pdf)
Rysunek planu 26 (png)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej.
  Obszar objęty planem:  rejon Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 142, poz. 2669 z dnia 4 lipca 2011 r.
  Plan wszedł w życie 4 sierpnia 2011 r.

Uchwała nr 56/VI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 marca 2011 r. (pdf)
Rysunek planu 27 (jpg)

Plan utracił moc w dniu 30 marca 2013 r.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) plan utracił moc, w związku z wejściem w życie planu miejscowego uchwalonego uchwałą nr 587/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r.


 1. Uwaga: plan posiada jednolity tekst
  Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 248, poz. 4175 z dnia 17 października 2011 r.
  Plan wszedł w życie 17 listopada 2011 r.

Uchwała nr 159/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. (pdf)
Rysunek planu 28 (pdf)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.
Zmiana planu ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 1192 z dnia 27 lutego 2018 r.
Zmiana planu weszła w życie 14 marca 2018 r.
Uchwała nr 748.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.

Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2019.825 z dnia 30 stycznia 2019 r.
Obwieszczenie Nr 1.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.
Jednolity Tekst Planu stanowiący Załącznik nr 1 do Obwieszczenia
Jednolity Rysunek Planu stanowiący Załącznik nr 2 do Obwieszczenia
 


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Błeszno w rejonie ulic: Bohaterów Katynia i Różanej.
  Obszar objęty planem: rejon ulic Bohaterów Katynia i Różanej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 248, poz. 4176 z dnia 17 października 2011 r.
  Plan wszedł w życie 17 listopada 2011 r.

Uchwała nr 160/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011 r. (pdf)
Rysunek planu 29 (png)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Lisiniec w rejonie ulic: Radomskiej i Legnickiej.
  Obszar objęty planem: północny fragment dzielnicy Lisiniec w Częstochowie, położony między ulicami: Radomską, Wadowicką, Legnicką i Tczewską.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. Poz. 127.
  Plan wszedł w życie 12 lutego 2012 r. 

Uchwała nr 212/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r.
Rysunek Plananu 30 (jpg)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka – Parkitka w rejonie ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej.
  Obszar objęty planem: rejon ulic: Nowobialskiej, Okulickiego, Łódzkiej i Poleskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 stycznia 2012 r. Poz. 128.
  Plan wszedł w życie 12 lutego 2012 r.  

Uchwała nr 213/XV/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2011 r. 
Rysunek planu 31 (png)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Śródmieście w rejonie Alei Wolności oraz ulic: Jana III Sobieskiego, Śląskiej i Focha.
  Obszar objęty planem: południowy fragment centrum miasta dzielnicy Śródmieście w Częstochowie, położony między Aleją Wolności oraz ulicami: Jana III Sobieskiego, Śląską i Focha.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, Poz. 1027 z dnia 29 lutego 2012 r.
  Plan wszedł w życie 15 marca 2012 r.

Uchwała nr 290/XVIII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 stycznia 2012 r.
Rysunek planu 32 (jpg) 


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie w rejonie Alei Pokoju oraz ulic: Szpitalnej i Brzegowej.
  Obszar objęty planem: rejon ulic: Szpitalnej i Brzegowej oraz Alei Pokoju.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, Poz. 908 z dnia 20 lutego 2012 r.
  Plan wszedł w życie 22 marca 2012 r.

Uchwała nr 264/XVII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2011 r. 
Rysunek planu 33 (jpg)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków.
  Obszar objęty planem: rejon ulic: Św. Rocha, Ikara, Radomskiej i Goździków.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, Poz. 2650 z dnia 2 lipca 2012 r.
  Plan wszedł w życie 1 sierpnia 2012 r.  

Uchwała nr 374/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r.
Rysunek planu 34 - sekcja 1 (jpg)
Rysunek planu 34 - sekcja 2 (jpg)
Rysunek planu 34 - sekcja 3 (jpg)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka w rejonie ulic: Małopolskiej, Łódzkiej, Traugutta.
  Obszar objęty planem: rejon ulic: Małopolskiej, Łódzkiej, Traugutta.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, Poz. 4885 z dnia 20 listopada 2012 r.
  Plan wszedł w życie 21 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 478/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012 r.
Rysunek planu 35 (pdf)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Kiedrzyn, w rejonie ulic: Sejmowej, Ludowej i Młodości.
  Obszar objęty planem: obszar położony między ulicami: Sejmową, Ludową, Młodości i granicami administracyjnymi miasta Częstochowy.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2012, Poz. 4886 z dnia 20 listopada 2012 r.
  Plan wszedł w życie 21 grudnia 2012 r.

Uchwała nr 479/XXVI/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 września 2012 r.
Rysunek planu 36 (pdf)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy - Aniołów w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Makuszyńskiego i Solnej.
  Obszar objęty planem: obszar położony w północnej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie węzła drogowego na DK-1 (Aleja Wojska Polskiego) w rejonie ul. Makuszyńskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 2463 z dnia 15 marca 2013 r.
  Plan wszedł w życie 30 marca 2013 r.

Uchwała nr 587/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r.
Rysunek planu 37 (pdf)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie - Dąbie w rejonie ulicy Korfantego.
  Obszar objęty planem: obszar położony między ulicą Korfantego oraz terenami kolejowymi.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 2464 z dnia 15 marca 2013 r.
  Plan wszedł w życie 30 marca 2013 r.

Uchwała nr 588/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r.
Rysunek planu 38 (pdf)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Lisiniec pomiędzy ulicami: Wejherowską i Białostocką.
  Obszar objęty planem: obszar położony pomiędzy ulicami Wejherowską i Białostocką.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 2076 z dnia 6 marca 2013 r.
  Plan wszedł w życie 6 kwietnia 2013 r.

Uchwała nr 570/XXXI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2013 r.
Rysunek planu 39 (pdf)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Lisiniec w rejonie ulic: Wręczyckiej, Podhalańskiej, Wyszyńskiego i Św. Jadwigi.
  Obszar objęty planem: obszar, którego granice wyznaczają: od strony wschodniej ulica Św. Jadwigi, od strony południowej ulica Wyszyńskiego, od strony zachodniej ulica Podhalańska, a od strony północnej ulica Wręczycka i linia wyznaczona przez granicę istniejącego cmentarza.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 3696 z dnia 7 maja 2013 r.
  Plan wszedł w życie 22 maja 2013 r.

Uchwała nr 650/XXXVI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Rysunek planu 40 (pdf)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Kopalnianej, Leśnej i Wilgowej.
  Obszar objęty planem: obszar ograniczony ulicami Leśną i Kopalnianą, przebiegiem planowanej drogi głównej - zachodniej obwodnicy miasta oraz granicami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Lubliniec - Częstochowa - odcinek I, uchwalonego Uchwałą Nr 612/XLIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 kwietnia 2005 r.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2013, Poz. 5963 z dnia 4 października 2013 r.
  Plan wszedł w życie 4 listopada 2013 r.

Uchwała nr 760/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 września 2013 r.
Rysunek planu 41 (jpg)


 1. Uwaga: plan posiada jednolity tekst
  Nazwa Planu:
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
  Obszar objęty planem: obszar w rejonie ulic Legionów i Kusięckiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2014, Poz. 1123 z dnia 27 lutego 2014 r.
  Plan wszedł w życie 14 marca 2014 r.

Uchwała nr 862/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r.
Rysunek planu 42 (pdf)

Uwaga: plan częściowo zmieniony dla fragmentu terenu przy ulicy Legionów  - Uchwała nr 69.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2019, Poz. 4650 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Zmiana planu weszła w życie 12 lipca 2019 r.
Uchwała nr 151.XIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2019 r.
Rysunek zmiany planu (jpg)

Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2020.4288 z dnia 29 maja 2020 r.

Obwieszczenie Nr 1.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego i rysunku jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej zawierające jednolity tekst planu.

Jednolity Rysunek Planu stanowiący Załącznik nr 2 do Obwieszczenia


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Trzech Wieszczów w rejonie Alei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja.
  Obszar objęty planem: obszar w rejonieAlei Bohaterów Monte Cassino i Alei Niepodległości oraz ulicy 1 Maja.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2014, Poz. 1122 z dnia 27 lutego 2014 r.
  Plan wszedł w życie 30 marca 2014 r.

Uchwała nr 861/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r.
Rysunek planu 43 (jpg)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Korfantego i Koksowej.
  Obszar objęty planem: obszar w rejonie ulic: Korfantego i Koksowej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2014, Poz. 3623 z dnia 07 lipca 2014 r.
  Plan wszedł w życie 22 lipca 2014 r.

Uchwała nr 960/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r.
Rysunek planu 44 (jpg)


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.
  Obszar objęty planem: obszar w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2014, Poz. 4890 z dnia 1 października 2014 r.
  Plan wszedł w życie 16 października 2014 r.

Uchwała nr 988/LV/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2014 r.
Rysunek planu 45 (jpg)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.50.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały nr 988/LV/2014 z dnia 25 września 2014 r., w części zawartej w: § 7 ust. 1 pkt 1 lit.a i § 7 ust. 1 pkt 1 lit.c oraz w zapisach: § 12 ust. 2 pkt 1 i § 12 ust. 2 pkt 2 w zakresie słów „budowlanych”.
Ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2014, Poz. 5528 z dnia 05 listopada 2014 r. - do Urzędu Miasta Częstochowy wpłynęło w dniu 5 listopada 2014 r.
Rozstrzygnięcie weszło w życie 6 grudnia 2014 r.
Pełna treść rozstrzygnięcia.

Uwaga: plan częściowo zmieniony dla terenu u zbiegu ulic Wawelskiej i Królewskiej - Uchwała nr 251.XXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2016 r.


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, przy ulicy Legionów.
  Obszar objęty planem: obszar położony w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2015, Poz. 1731 z dnia 25 marca 2015 r.
  Plan wszedł w życie 9 kwietnia 2015 r.
  Uchwała nr 69.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r.
  Rysunek planu 46 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Makuszyńskiego i Klonowicza.
  Obszar objęty planem: obszar położony między ulicami: Makuszyńskiego, Klonowicza, Grabary i Aleją
  Wojska Polskiego.
  Ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2412 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
  Plan wszedł w życie 8 maja 2015 r.
  Uchwała nr 86.X.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 kwietnia 2015 r.
  Rysunek planu 47 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Raków w rejonie ulic: Łukasińskiego, Limanowskiego i terenów kolejowych.
  Obszar objęty planem: obszar położony w rejonie ulic: Łukasińskiego, Limanowskiego i terenów kolejowych.
  Ogłoszony  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2913 z dnia 28 maja 2015 r.
  Plan wszedł w życie 12 czerwca 2015 r.
  Uchwała nr 96.XI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2015 r.
  Rysunek planu 48 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Dźbów i Błeszno, w rejonie ulic: Malowniczej, Powstańców Warszawy, Żyznej oraz granicy administracyjnej miasta.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 4923 z dnia 2 pazdziernika 2015 r.
  Plan wszedł w życie 17 października 2015 r.
  Uchwała nr 158.XV.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 września 2015 r.
  Rysunek planu 49 - sekcja 1 (jpg)
  Rysunek planu 49 - sekcja 2 (jpg)
  Rysunek planu 49 - sekcja 3 (jpg)
 2. Uwaga: W dniu 10 września 2015 r. ważność straciła uchwała nr 121.XIII.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Dźbów i Błeszno, w rejonie ulic: Malowniczej, Powstańców Warszawy, Żyznej oraz granicy administracyjnej miasta (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 3937 z dnia 16 lipca 2015 r.) - na skutek Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.50.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 4260 z dnia 13 sierpnia 2015 r.).

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka - Parkitka, w rejonie ulic: Poleskiej, Łódzkiej i Obrońców Westerplatte.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 5471 z dnia 5 listopada 2015 r.
  Plan wszedł w życie 20 listopada 2015 r.
  Uchwała nr 183.XVI.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 października 2015 r.
  Rysunek planu 50 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Okulickiego i Łódzkiej w Częstochowie.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 263 z dnia 12 stycznia 2016 r.
  Plan wszedł w życie 27 stycznia 2016 r.
  Uchwała nr 227.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 grudnia 2015 r.
  Rysunek planu 51 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 704 z dnia 01 lutego 2016 r.
  Plan wszedł w życie 16 lutego 2016 r.
  Uchwała nr 251.XXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Rysunek planu 52 (jpg)

 1. Uwaga: plan posiada jednolity tekst
  Nazwa Planu:
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2081 z dnia 07 kwietnia 2016 r.
  Plan wszedł w życie 22 kwietnia 2016 r.
  Uchwała nr 274.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r.
  Rysunek planu 53 (jpg)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej.
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Rocznik 2017, Poz. 2907 z dnia 08 maja 2017 r.
Zmiana planu weszła w życie 23 maja 2017 r.
Uchwała nr 550.XL.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 kwietnia 2017 r.
Rysunek zmiany planu 53 (jpg)

Jednolity tekst planu ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego SLA 2018.1216 z dnia 27 lutego 2018 r.
Obwieszczenie Nr 1.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto, pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej
Jednolity Tekst Planu stanowiący Załącznik nr 1 do Obwieszczenia
Jednolity Rysunek Planu stanowiący Załącznik nr 2 do Obwieszczenia


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w rejonie ulic: Kisielewskiego, Michałowskiego, Dmowskiego i Alei Wyzwolenia.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2082 z dnia 07 kwietnia 2016 r.
  Plan wszedł w życie 22 kwietnia 2016 r.
  Uchwała nr 275.XXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 marca 2016 r.
  Rysunek planu 54 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2848 z dnia 24 maja 2016 r.
  Plan wszedł w życie 8 czerwca 2016 r.
  Uchwała nr 318.XXV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 maja 2016 r.
  Rysunek planu 55 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Lisiniec, pomiędzy ulicami: Wręczycką, Kaszubską, Sieradzką i Bełchatowską.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 3607 z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Plan wszedł w życie 15 lipca 2016 r.
  Uchwała nr 334.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r.
  Rysunek planu 56 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Okulickiego, Bialskiej i Pasażu Stasieckiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 3608 z dnia 30 czerwca 2016 r.
  Plan wszedł w życie 15 lipca 2016 r.
  Uchwała nr 335.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r.
  Rysunek planu 57 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie przy ulicy 1 Maja w dzielnicy Trzech Wieszczów.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 3997 z dnia 13 lipca 2016 r.
  Plan wszedł w życie 28 lipca 2016 r.
  Uchwała nr 345.XXVII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 lipca 2016 r.
  Rysunek planu 58 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Stare Miasto i Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 4402 z dnia 01 września 2016 r.
  Plan wszedł w życie 16 września 2016 r.
  Uchwała nr 354.XXVIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r.
  Rysunek planu 59 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Kontkiewicza.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 4858 z dnia 29 września 2016 r.
  Plan wszedł w życie 14 października 2016 r.
  Uchwała nr 370.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016 r.
  Rysunek planu 60 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 5921 z dnia 22 listopada 2016 r.
  Plan wszedł w życie 7 grudnia 2016 r.
  Uchwała nr 420.XXXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2016 r.
  Rysunek planu 61 (jpg)
  Uwaga: Plan częściowo zmieniony – Uchwała nr 538.XXXVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz, w rejonie ulic: Bór i Równoległej.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Tysiąclecie i Północ, obejmującego rejon Promenady Czesława Niemena, pomiędzy ulicami: Kiedrzyńską i Kukuczki.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 1366 z dnia 02 marca 2017 r.
  Plan wszedł w życie 17 marca 2017 r.
  Uchwała nr 516.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r.
  Rysunek planu 62 (jpg) Uwaga: W dniu 28 lutego 2017 r. ważność straciła uchwała nr 452.XXXIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Tysiąclecie i Północ, obejmującego rejon Promenady Czesława Niemena, pomiędzy ulicami: Kiedrzyńską i Kukuczki (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 11 z dnia 3 stycznia 2017 r.) - na skutek Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.13.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Poz. 774 z dnia 6 lutego 2017 r.).

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, pomiędzy ulicami: Okulickiego, Św. Rocha i Św. Krzysztofa.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 7096 z dnia 14 grudnia 2017 r.
  Plan wszedł w życie 29 grudnia 2017 r.
  Uchwała nr 714.XLVII.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 6 grudnia 2017 r.
  Rysunek planu 63 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulicy Kucelińskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 1193 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Plan wszedł w życie 14 marca 2018 r.
  Uchwała nr 749.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.
  Rysunek planu 64 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulicy Korfantego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 1194 z dnia 27 lutego 2018 r.
  Plan wszedł w życie 14 marca 2018 r.
  Uchwała nr 750.L.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r.
  Rysunek planu 65 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ, w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic: Meliorantów i Połanieckiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2303 z dnia 21 marca 2019 r.
  Plan wszedł w życie 05 kwietnia 2019 r.
  Uchwała nr 94.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r.
  Rysunek planu 66 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic: Legionów, Podmokłej, Marysia i Wilgotnej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Poz. 2094 z dnia 09 marca 2020 r.
  Plan wszedł w życie 24 marca 2020 r.
  Uchwała nr 333.XXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 lutego 2020 r.
  Rysunek planu 67 (jpg)

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 03.04.2020 poz. SLA 2020.2935
  Plan wszedł w życie 18 kwietnia 2020 r.
  Uchwała nr 355.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r.
  Rysunek planu 68 (jpg)
  Podsumowanie
  Uzasadnienie
  W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.11.2020 z dnia 30.04.2020 r., doręczonym w dniu 30 kwietnia 2020 r., stwierdzono nieważność uchwały Nr 355.XXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Błeszno, pomiędzy ulicami: Bohaterów Katynia, Długą, Aleją Wojska Polskiego i torami kolejowymi, w części zawartej w §16 ust. 3 pkt 4, oraz §17 ust. 2 pkt 3 uchwały.
  Rozstrzygnięcie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr SLA 2020.3626 z dnia 5 maja 2020 r.
  Pełna treść rozstrzygnięcia.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Wilsona i Warszawskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27.05.2020 poz. SLA 2020.4189
  Plan wszedł w życie 11 czerwca 2020 r.
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyrokiem z dnia 13 stycznia 2021 r. stwierdza nieważności zaskarżonej uchwały w części dotyczącej paragrafu 24 ustęp 2 w zakresie, w jakim przewiduje ona wyznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem 2KDW.
  Uchwała nr 388.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r.
  Rysunek planu 69 (jpg)
  Podsumowanie
  Uzasadnienie
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności paragrafu 24 ustęp 2 uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 388.XXIX.2020 z dnia 21 maja 2020 r.
  W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.19.2020 z dnia 24.06.2020 r., doręczonym w dniu 24 czerwca 2020 r., stwierdzono nieważność uchwały Nr 388.XXIX.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Wilsona i Warszawskiej, w części § 5 ust. 9 pkt 2 - w zakresie słowa "nieprzekraczalnych".
  Rozstrzygnięcie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr SLA 2020.5017 z dnia 25 czerwca 2020 r.
  Pełna treść rozstrzygnięcia.

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 02.12.2020 poz. SLA 2020.8439
  Plan wszedł w życie 17 grudnia 2020 r.
  Uchwała nr 484.XXXV.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 listopada 2020 r.
  Rysunek planu 70: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Kilińskiego i Wilsona.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 29.12.2020 poz. SLA 2020.9520
  Plan wszedł w życie 13 stycznia 2021 r.
  Uchwała nr 515.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r.
  Rysunek planu 71: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszary położone w Częstochowie, w dzielnicy Ostatni Grosz, w rejonie ulic: Bór i Równoległej.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 05.02.2021 poz. SLA 2021.987
  Plan wszedł w życie 20 lutego 2021 r.
  Uchwała nr 538.XXXVIII.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 stycznia 2021 r.
  Rysunek planu 72: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24.02.2021 poz. SLA 2021.1288
  Plan wszedł w życie 11 marca 2021 r.
  Uchwała nr 552.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r.
  Rysunek planu 73: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.11.2020 z dnia 25 marca 2021 r. stwierdzono nieważność uchwały Nr 552.XXXIX.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, w następującej części:
- § 3 ust. 1 pkt 4 lit. j;
- § 31; oraz
- w legendzie i na rysunku planu: w zakresie oznaczenia terenu R - teren upraw rolnych.

Rozstrzygnięcie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  nr SLA 2021.2156 z dnia 30 marca 2021 r.
Pełna treść rozstrzygnięcia.


 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicach: Gnaszyn-Kawodrza i Dźbów, w rejonie ulic: Przejazdowej, Lakowej i Drucianej oraz granicy administracyjnej miasta Częstochowy.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27.05.2021 poz. SLA 2021.3641
  Plan wszedł w życie 11 czerwca 2021 r.
  Uchwała Nr 598.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r.
  Rysunek planu 74: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie

 1. Nazwa Planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulic: Radomskiej i Ikara.
  Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 27.05.2021 poz. SLA 2021.3642
  Plan wszedł w życie 11 czerwca 2021 r.
  Uchwała nr 599.XLIV.2021 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 maja 2021 r.
  Rysunek planu 75: w formacie jpgw formacie geotif
  Podsumowanie
  Uzasadnienie