Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Najlepsi w sporcie w 2019 r.

Nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

Rozpoczęto nabór kandydatur do nagród i wyróżnień Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 r. Wnioski (odrębny dot. przyznania wyróżnienia/nagrody dla zawodnika oraz odrębny dla trenera i działacza) można uzyskać pobierając dołączone w plikach załączniki lub bezpośrednio w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy (Aleja Najświętszej Maryi Panny 45 a, pokój 3).

Kandydatury do nagród i wyróżnień mogą wnosić:

 • Radni Miasta Częstochowy,
 • stowarzyszenia sportowe i rekreacyjne,
 • właściwy wydział Urzędu Miasta Częstochowy do spraw sportu.

Kandydaci muszą spełniać kryteria wymienione w regulaminach, a zgłaszane osiągnięcia muszą być uzyskane w 2019 r.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy,

42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 z adnotacją o skierowaniu go do Wydziału Kultury, Promocji i Sportu lub dostarczyć do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. Możliwe jest również składanie dokumentów za pomocą platformy Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego (SEKAP): https://www.sekap.pl lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): www.epuap.pl.

Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą uzyskane przez zawodnika w 2019 r. osiągnięcia (komunikat, protokół z zawodów, ewentualnie adres strony internetowej, gdzie zamieszczono wyniki rywalizacji itp.).

Dokumenty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Opiniującą, powołaną przez Prezydenta Miasta Częstochowy. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty ostatecznego ich składania. Od podjętej decyzji nie ma możliwości odwołania.

Szczegółowe wymagania

Nagrody mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):

 • miejsca medalowe na Igrzyskach Olimpijskich,
 • miejsca medalowe na Mistrzostwach Świata,
 • miejsca medalowe na Mistrzostwach Europy,
 • miejsca punktowane na Igrzyskach Olimpijskich,
 • miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski,
 • zdobycie Pucharu Polski w kategorii seniorów,
 • szczególny wkład w awans drużyny do najwyższej ligi państwowej w kategorii seniorów.

Wyróżnienia mogą być przyznane za następujące wybitne osiągnięcia sportowe (indywidualnie lub drużynowo):

 • miejsca medalowe na Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach młodzieżowych,
 • miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane dla:

 • zawodników posiadających i nieposiadających licencji polskiego związku sportowego,
 • trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu wyników przez ww. zawodników.

Do nagród i wyróżnień mogą być proponowani zawodnicy, trenerzy i działacze reprezentujący stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy z następującymi ograniczeniami:

 • w dyscyplinach indywidualnych maksymalnie 10 zawodników z jednego stowarzyszenia,
 • za osiągnięcia drużynowe maksymalnie 50% składu drużyny,
 • 1 działacz z jednego stowarzyszenia.

Pliki do pobrania:

wniosek - trener

wniosek - zawodnik

regulamin