Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2020


Uchwała nr 203/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Informacja dla mężów zaufania wyznaczonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, które zarejestrowały listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r.
Obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynają pracę w dniu ponownego głosowania, tj. w niedzielę 12 lipca 2020 r.:
–    od nr 1 do nr 126 oraz komisja nr 133 od godziny 6:00;
–    o numerach: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, od godziny 9:00.


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (plik w formacie pdf).


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 czerwca 2020 r.
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania: Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (wzór na II turę głosowania w dniu 12 lipca 2020 r.) (plik w formacie docx)

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego przez internet w serwisie gov.pl (dla osób mieszkających w Polsce).


Informacja dla mężów zaufania wyznaczonych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, które zarejestrowały listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynają pracę w dniu głosowania, tj. w niedzielę 28 czerwca 2020 r.:
–    od nr 1 do nr 126 oraz komisja nr 133 od godziny 6:00;
–    o numerach: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, od godziny 9:00.


Postanowienie nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I  z dnia 12 czerwca 2020 r.
o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10 czerwca 2020 r.
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 czerwca 2020 r.
o rejestrze wyborców miasta Częstochowy

Do pobrania:


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 czerwca 2020 r.
w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców miasta Częstochowy

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 czerwca 2020 r.
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 czerwca 2020 r.
o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 czerwca 2020 r.
o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Do pobrania:


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 988)


 
Informacje znajdujące się poniżej dotyczyły głosowania, które miało się odbyć
w dniu 10 maja 2020 r.


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r.
dotyczące postępowania komisarzy wyborczych i organów gmin w związku z zakończeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r.
w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
w sprawie głosowania w dniu 10 maja 2020 r.


Postanowienie nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.
o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 kwietnia 2020 r.
o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 10 kwietnia 2020 r.
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 marca 2020 r.
dotycząca wyznaczenia na obszarze miasta Częstochowy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informacja dla osób zainteresowanych udziałem w pracach
Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Częstochowy

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub osoby przez nich upoważnione.
W Miejskim Biurze Wyborczym Urzędu Miasta Częstochowy jest możliwość zgłoszenia się wyłącznie do listy rezerwowej. Osoby chętne do wpisania się na listę rezerwową proszone są o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie do Miejskiego Biura Wyborczego pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Częstochowy/Miejskie Biuro Wyborcze, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa bądź zaszyfrowanym mailem na adres wybory@czestochowa.um.gov.pl nie później niż do 10 kwietnia 2020 r.

Do pobrania:
 


INFORMACJA DLA PEŁNOMOCNIKÓW / OSÓB UPOWAŻNIONYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z wstrzymaniem bezpośredniej obsługi interesantów przez Urząd Miasta Częstochowy informuję, iż pełnomocnicy komitetów wyborczych bądź osoby upoważnione do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych proszone są o kontakt w formie elektronicznej na adres: wybory@czestochowa.um.gov.pl lub telefonicznie 343707679.

W celu umożliwienia komitetom wyborczym dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych uprzejmie informuję, iż jest możliwość wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej jeśli do zgłoszenia zostanie dołączone upoważnienie pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
o rejestrze wyborców miasta Częstochowy

Do pobrania:


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców miasta Częstochowy

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:


Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2020 r.
o prawie do uzyskania przez osoby niepełnosprawne informacji o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Do pobrania:


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2020 poz. 184)


Państwowa Komisja Wyborcza – odnośnik do strony


Miejskie Biuro Wyborcze
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa