Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Piotr Grzybowski

Piotr Grzybowski Piotr Grzybowski jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność: Integracja Europejska i Polityka Regionalna). Ukończył również Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W latach 2007-2013 jako pracownik Politechniki Częstochowskiej przygotował i wdrożył kilkanaście projektów służących zwiększeniu udziału pracodawców w kształceniu inżynierów.

Od 2011 r. pełnił funkcję doradcy Prezydenta Miasta Częstochowy ds. rozwoju regionalnego i polityki miejskiej. W tym czasie odpowiadał m.in. za przygotowanie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego oraz działania zmierzające do objęcia trzech kolejnych obszarów inwestycyjnych w mieście statusem Specjalnych Stref Ekonomicznych.

W 2014 roku Prezydent Miasta Częstochowy powierzył mu funkcję Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju, a w 2019 został jednocześnie p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

Jego działania przyczyniły się do pozyskania przez Miasto Częstochowę w ostatnich latach setek milionów złotych unijnego dofinansowania na kluczowe miejskie inwestycje – w tym komunikacyjne i drogowe, ale także m.in. na kolejne edycje projektów wsparcia szkolnictwa zawodowego i aktywizacji zawodowej, jak „Zawodowa współpraca” czy „Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci”.
 
Za swoje działania na rzecz rozwoju europejskich instrumentów finansowych dla miast został w 2020 roku wyróżniony przez Związek Miast Polskich honorowym medalem.
Jest Członkiem Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 
Na stanowisko zastępcy prezydenta Częstochowy został powołany 23 września 2020 r. 
 
W Urzędzie Miasta Częstochowy Piotr Grzybowski nadzoruje pracę Wydziałów: 
- Funduszy Europejskich i Rozwoju; 
- Inwestycji i Zamówień Publicznych; 
- Mienia i Nadzoru Właścicielskiego; 
- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa;
- Biura Inżyniera Ruchu. 
 
Nadzór dotyczy także realizacji zadań jednostek i spółek miejskich, działajacych w obszarach drogownictwa, komunikacji i gospodarki komunalnej (MZDiT, MPK, CzPK, CUK, Oczyszczalnia Ścieków "Warta"). 
 
Sekretariat
ul. Śląska 11/13, p. 101
tel. 34 370 73 01