Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Narodowy Spis Powszechny 2021

Rachmistrzowie Spisowi kontaktują się z następujących numerów telefonów:

22 828 88 88

22 279 99 99

 

Spis powszechny – ważne informacje
 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, oraz stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

  • Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie w domu, to na czas trwania spisu urzędy gmin przygotują specjalne miejsca, gdzie można wykonać samospis. Osoby, chętne do samospisu mogą to zrobić w godzinach pracy urzędu w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.
  • Nie możesz wykonać samospisu internetowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.
  • Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.
  • Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.
  • Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.
  • Chcesz sprawdzić, o co zostaniesz zapytany w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl.
  • Jeśli nie jesteś pewien czy osoba podająca się za rachmistrza nim jest – możesz to zweryfikować pod nr tel. 22 279 99 99.
  • W trakcie spisu zostaniemy zapytani m.in. o nasze dane, adres zamieszkania, dane osoby w mieszkaniu, relacje rodzinne. Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.
Gminne Biuro Spisowe w Częstochowie pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:
  • 34 3707 649 w godzinach pracy urzędu
  • 780 031 219 w godzinach 8-20 w dni robocze oraz w soboty.

 

Loteria NSP 2021

 

Twitter: https://twitter.com/Katowice_STAT/status/1385154107061809152

Facebook: https://www.facebook.com/StatKatowice/photos/a.112945123871173/268699231629094/

 

Wersja demo formularza spisowego:

 

Twitter: https://twitter.com/Katowice_STAT/status/1374282060471353345

Facebook: https://www.facebook.com/StatKatowice/photos/a.112945123871173/248969613602056

 

Infolinia spisowa

Twitter: https://twitter.com/Katowice_STAT/status/1371395348351098884

Facebook: https://www.facebook.com/StatKatowice/photos/a.112945123871173/243708924128125/

 

Plakaty oraz ulotki promujące
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021