Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

07 czerwca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie.

Wnioski można składać do 11 czerwca 2021 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Adres strony internetowej dla kandydatów:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

 

Wniosek należy wypełnić elektronicznie, a następnie go wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Jeśli rodzic nie ma możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać wniosek w wersji papierowej w biorącym udział w rekrutacji przedszkolu/szkole podstawowej i po wypełnieniu złożyć go w placówce pierwszego wyboru, również w terminie od 07.06.2021 r. do 11.06.2021 r.

Dyrektorzy przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi wskażą sposób składania wniosków (a także pobrania druku wniosku, gdy rodzic nie ma możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku). W związku z powyższym zaleca się śledzenie strony internetowej wybranej placówki lub wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się według takich samych zasad jak poprzednia rekrutacja.

W postępowaniu uzupełniającym będą mogli brać udział tylko kandydaci, którzy nie są przyjęci w poprzednim etapie rekrutacji (przy próbie wpisania nr PESEL kandydata, który ma status „przyjęty”, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).

 

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

 

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Uwaga! Po zalogowaniu w systemie, widoczne będą wyłącznie te przedszkola, które posiadają wolne miejsca do naboru.

Jeśli przedszkole, do którego rodzic chce zapisać swoje dziecko, nie widnieje na liście placówek do wyboru, oznacza to, że w tej placówce nie jest prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

 

Do pobrania:

1. Ogólne zasady rekrutacji.

2. Kryteria rekrutacji.

3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

4. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz przedszkoli niepublicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.