Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Dofinansowanie ze środków PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością w Częstochowie, Aleja Niepodległości 20/22 udziela pomocy finansowej osobom z niepełnosprawnością (posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej.

Z zakresu rehabilitacji społecznej udzielamy dofinansowania indywidualnym osobom niepełnosprawnym do:
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

Osoba z niepełnosprawnością może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu w każdym czasie. Do wniosków indywidualnych osób niepełnosprawnych należy dołączyć:
- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- potwierdzenie dochodów uzyskanych za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.