Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Przydatne linki

 1. www.efes.slaskie.pl – portal dotyczący środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. www.wup-katowice.pl – strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

 3. www.niepelnosprawni.gov.pl – informacje Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 4. www.niepelnosprawni.pl – portal dla osób niepełnosprawnych

 5. www.pfron.org.pl – informacje dotyczące funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, informacje dotyczą środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie

 6. www.idn.org.pl – odsyłacze internetowe przydatne dla ON

 7. www.bezbarier.pl – portal z bazą danych ofert pracy dla niepełnosprawnych, znajdują się również informacje pracodawców poszukujących pracowników z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych zmierzających podjąć pracę. Portal posiada część informacyjną i statystyczną.

 8. Www.nfz.gov.pl – informacje na temat świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

 9. www.zus.pl – informacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 10. www.biurokarier.ind.org.pl – doradztwo zawodowe, oferty pracy, porady dla osób niepełnosprawnych

 11. www.job.org.pl – oferty pracy

 12. www.abc.praca.pl - informacje i oferty pracy

 13. www.integracja.org.pl – strona ogólnopolskiej organizacji pozarządowej zawierająca m. in. Informacje dotyczące prawa, edukacji, rehabilitacji, organizacji i instytucji, programów i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych

 14. www.mpips.gov.pl – strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z informacjami dotyczącymi polityki państwa w zakresie polityki społecznej, pomocy i działań na rzecz osób niepełnosprawnych

 15. www.pomocspoleczna.ngo.pl – serwis w portalu organizacji pozarządowych

 16. www.zpchr.pl – Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 17. www.popon.pl – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zawierająca informacje dla pracodawców osób niepełnosprawnych

 18. www.turnusy.rehabilitacyjne.pl – informacje o turnusach rehabilitacyjnych, m. in. wykazy według rodzaju niepełnosprawności i profilu leczenia

 19. www.osrodkirehabilitacyjne.pl – informacje na temat ośrodków rehabilitacyjnych i warsztatów terapii zajęciowej w Polsce

 20. www.tetraplegik.pl – serwis dla osób niepełnosprawnych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego

 21. www.pup.czestochowa.pl

 22. www.czestochowa.pl

 23. www.ngo.czestochowa.pl – portal organizacji pozarządowych

 24. www.sprawni-niepelnosprawni.pl – nowy portal dla osób z niepełnosprawnością i pracodawców, baza ofert pracy