Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Godziny pracy Urzędu

UWAGA!

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY CZYNNY JEST
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7.30 - 15.30.

Standardowo od dnia 1 stycznia 2018 r. obowiązują poniższe godziny pracy Urzędu Miasta Częstochowy:

  • poniedziałek: 7:30 - 15:30
  • środa: 7:30 - 15:30
  • czwartek: 7:30 - 15:30
  • piątek: 7:30 - 15:30
  • wtorek 7:30 - 17:00 z czego od 15:30 do 17:00 świadczą prace nw. jednostki organizacyjne urzędu obsługujące interesantów:
a)   Wydział Nadzoru i Administracji,
b)   Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju,
c)   Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
d)   Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej,
e)   Wydział Geodezji i Kartografii,
f)   Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego,
g)   Wydział Podatków i Opłat,
h)   Urząd Stanu Cywilnego,
i)    Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
j)    Wydział Spraw Obywatelskich.

 

 

Prezydent Miasta Częstochowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w wyznaczony wtorek miesiąca w godzinach pracy Urzędu Miasta Częstochowy lub w inny wyznaczony dzień w zależności od potrzeb interesantów, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

 

Zastępcy prezydenta miasta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w ustalone przez siebie wtorki w godzinach pracy Urzędu Miasta Częstochowy lub w razie potrzeby w innych wyznaczonych dniach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Interesanta, tel.: 34 370 72 50.

 

Dyrektor Generalny Urzędu oraz Sekretarz Miasta przyjmują interesantów codziennie, w godzinach pracy urzędu.

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych urzędu, ich zastępcy oraz osoby upoważnione przez kierowników jednostek przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codzienne, w godzinach pracy urzędu oraz we wtorki do godz. 17.00.

 

W czasie trwania pandemii koronowirusa Urząd Miasta Częstochowy czynny jest codziennie w godzinach 7:30 - 15:30.