Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W dniu 7 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta w sali 108 odbyło się wyborcze zebranie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych zgodnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. Rada ukonstytuowała się w następujący sposób:

 1. Pan Tomasz Tyl- Przewodniczący
 2. Pani Elżbieta Markowska– Zastępca Przewodniczącego
 3. Pani Anna Drewniak – Sekretarz
 4. Pani Beata Mstowska – członek Rady
 5. Pan Dariusz Jadczyk – członek Rady

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczymi starostów, prezydentów. Działa na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zm.) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Strona Rady: w przebudowie

zmiana: 08-11-2019