Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

18 maja br. o godz. 8.00 nastąpi udostępnienie oferty i otwarcie strony internetowej www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl. Rozpocznie się wówczas rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Oznacza to, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestracji.

Rekrutacja ta odbywać się będzie wg następującego harmonogramu:

a) od 18 maja godz. 8.00 do 25 maja do godz. 15.00 – rejestracja kandydatów w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/szkoły I wyboru,

b) 5 czerwca godz. 8.00 – publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do placówek w rekrutacji uzupełniającej,

c) od 5 czerwca do 12 czerwca – potwierdzanie woli w placówkach, do których kandydaci zostaną zakwalifikowani

d) 16 czerwca godz. 8.00 – publikacja list kandydatów przyjętych

Postępowanie uzupełniające odbędzie się dokładnie wg takich samych zasad jak poprzednia rekrutacja.

W postępowaniu tym będą mogli brać udział tylko kandydaci, którzy nie są przyjęci w poprzednim etapie rekrutacji (przy próbie wpisania nr PESEL kandydata, który ma status przyjęty, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).

Jeśli Rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w przedszkolu/szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, w terminie 18 maja – 25 maja 2015 r.


Wykaz placówek w których będą jeszcze wolne miejsca znajdzie się w zakładce WOLNE MIEJSCA, znajdującej się na stronie www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl, która zostanie udostępniona w dniu 18 maja o godz. 8.00.

Wtedy też na ww. stronie internetowej opublikowany zostanie komunikat opisujący sposób postępowania w czasie rekrutacji uzupełniającej zarówno dla całkowicie nowych kandydatów, jak i tych którzy mają już konto.