Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Informujemy, iż 25 kwietnia od godz. 9.00 została ponownie uruchomiona strona internetowa https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa dla Rodziców, na której mogą sprawdzić, czy dziecko kandydujące zostało zakwalifikowane do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego.

Rodzice, którzy nie logowali się do systemu tylko składali formularze zgłoszeniowe bezpośrednio w placówce, mogą uzyskać informacje w przedszkolu/szkole, gdzie również znajdują się listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

W dniach 25 kwietnia – 2 maja br. rodzice dzieci zakwalifikowanych zgłaszają się bezpośrednio do placówki, do której kandydat został przypisany celem potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola/oddziału przedszkolnego od 1. września 2016 r.

Termin składania potwierdzeń upływa 2 maja br.

Brak potwierdzenia przez rodzica przyjęcia dziecka do placówki w ww. okresie jest jednoznaczne z rezygnacją z przedszkola/oddziału przedszkolnego.

W dniu 5. maja br. o godz. 9.00, po wprowadzeniu wszystkich potwierdzeń dzieci zakwalifikowanych, zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

9 maja br. o godz. 9.00 nastąpi udostępnienie oferty i otwarcie strony internetowej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowal. Rozpocznie się wówczas rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Oznacza to, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestracji. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 13 maja br. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Postępowanie uzupełniające odbędzie się dokładnie wg takich samych zasad jak poprzednia rekrutacja.

W postępowaniu tym będą mogli brać udział tylko kandydaci, którzy nie są przyjęci w poprzednim etapie rekrutacji (przy próbie wpisania nr PESEL kandydata, który ma status przyjęty, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).