Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późniejszymi zmianami) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Częstochowy tworzy i prowadzi Prezydent Miasta Częstochowy.

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Częstochowa - WNIOSEK O WPIS

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

  • posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
  • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej, które określono w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122).

 

 

REJESTR DZIAŁANOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CZĘSTOCHOWA:

 

 

Lp.

Firma

Siedziba (adres)

1

FCC Polska

Sp. z o. o.

41-800 Zabrze

ul. Lecha 10

tel. 32 271 72 81

2

FCC Lubliniec

Sp. z o.o.

42-700 Lubliniec

ul. Przemysłowa 5

tel. 34 353 13 02

3

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

z siedzibą w Sobuczynie

42-263 Wrzosowa

Sobuczyna

ul. Konwaliowa 1

tel. 34 327 53 20

4

Firma Handlowo-Usługowa

Andrzej Bajor

42-244 Wancerzów

ul. Sadowa k.m. 1/dz.10

 

baza transportowa i biuro

42-202 Częstochowa

ul. Ogrodowa 64A

tel. 603 995 588

5

Firma „PROFESSIONAL” Spółka Cywilna  Wiesław Strach i Elżbieta Strach

Wywóz Nieczystości Stałych i Płynnych

42-202 Częstochowa

ul. Bór 169

tel. 34 365 05 01

6

PBI S.J. Sławomir Bełtowski, Tomasz Ryś

 

42-202 Częstochowa

Aleja Pokoju 48

tel. 500 006 717, 500 006 737

7

PZOM STRACH

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

42-274 Konopiska

ul. Przemysłowa 7

tel. 34 329 92 29

8

P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński

ul. Jana Pawła II 104

42-300 Myszków

tel. 34 333 74 44

9

Remondis Sp. z o. o.

Oddział w Częstochowie

42-221 Częstochowa

ul. Radomska 12

tel. 34 362 72 30

10

Remondis Serwis Sp. z o.o.

42-221 Częstochowa

ul. Radomska 12

tel. 34 362 72 30

11

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Nakielska 1-3

 

baza transportowa i biuro

42-221 Częstochowa

ul. Radomska 12

tel. 32 285 46 10

12

SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o.

30-731 Kraków

ul. Kosiarzy 5a

 

baza transportowa i biuro

42-202 Częstochowa

ul. Dębowa 26/28

tel. 34 361 60 84

13

Strach i Synowie Sp. z o.o.

 

42-202 Częstochowa,

ul. Bór 169

tel. 34 365 05 01

14

Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach

42-202 Częstochowa

ul. Bór 169

tel. 34 365 91 17

15

Zakład Oczyszczania Miasta

Zbigniew Strach

42-274 Konopiska

Korzonek 98

 

baza transportowa i biuro

42-221 Częstochowa

ul. Gminna 75

tel. 34 366 89 84

16

EKO-SYSTEM BIS Spółka z o.o.

Spółka komandytowa

42-274 Konopiska

ul. Przemysłowa 7

tel. 34 328 20 05, 34 329 92 29

17

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek

41-933 Bytom

ul. Łokietka 4

tel. 32 286 50 70

18

OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.

42-260 Kamienica Polska

ul. Marii Konopnickiej 378

tel. 34 327-38-00

19

„CONER” Bogusław Coner

42-260 Kamienica Polska

ul. Marii Konopnickiej 378

tel. 34 327-38-00

20

KALIX Kamil Koźmiński

42-221 Częstochowa

ul. Pawia 1B

21

Outreco Spółka z o.o. Sp.K.

42-202 Częstochowa

ul. Kawia 31/43