Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Informacje o mieście

Częstochowa - to miasto znane na całym świecie, dzięki obecności w klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze obrazu Matki Boskiej - ikony Czarnej Madonny. Do niej pielgrzymują rzesze ludzi z dziękczynieniem i prośbą, w chwilach radosnych i trudnych. Pielgrzymi czynią z Częstochowy jeden z głównych ośrodków pielgrzymkowych świata. Sanktuarium odwiedza rocznie średnio 4 do 5 milionów pątników z 80 krajów świata. Swoistym fenomenem w skali ogólnoświatowej są pielgrzymki piesze, z którymi przybywa ponad 200 000 pątników. Najdłuższe szlaki liczą ponad 600 kilometrów i ich pokonanie zajmuje do 20 dni wędrówki.

Aleje Najświetszej Maryi PannyPierwsze wzmianki o Częstochowie pojawiły się w 1220 roku. W XIV wieku było to miasto lokowane na prawie niemieckim przez Kazimierza Wielkiego - ważny ośrodek handlowy na szlaku wiodącym
z Rusi i Wołoszczyzny na Dolny Śląsk i Saksonię. Kolejny nurt rozwoju miasta wyznaczył przywilej wydobywania rudy i przetapiania jej w żelazo. Korzystne położenie nad rzeką Wartą i obecność pobliskiego klasztoru niewątpliwie sprzyjały rozwojowi miasta, tym bardziej, że wokół klasztoru również rozwijała się osada, która w 1717 roku otrzymała prawa miejskie.

Formalnie oba miasta zostały połączone w roku 1826. Wówczas wytyczono Aleję Najświętszej Maryi Panny, wokół której rozwijała się Częstochowa - budowano domy i zakładano sklepy. Najbardziej intensywny rozwój miasta nastąpił w czasach rewolucji przemysłowej. Na miejscu były ujęcia wody oraz linia Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, powstawały więc fabryki włókiennicze, huta, rozwijał się przemysł galanteryjny i chemiczny. Częstochowskie rzemiosło, bazując na wcześniejszych tradycjach, wytwarzało wyroby z metali szlachetnych, szkła i ceramiki.

W końcu XIX wieku Częstochowa była najdynamiczniej rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym i czwartym pod względem wielkości miastem Królestwa Polskiego. Ukoronowaniem znaczenia Częstochowy była zorganizowana w 1909 roku wielka Wystawa Przemysłu i Rolnictwa, będąca narodową manifestacją polskiej kultury i potencjału techniczno-produkcyjnego. Od 1933 roku miasto stało się starostwem grodzkim. Na początku ubiegłego stulecia Częstochowa umocniła swoje dziedzictwo kulturowe. Powstały instytucje kulturalne: muzeum, biblioteki, teatr, kina i instytucje oświatowe, rozwijała się lokalna prasa. W 1925 roku utworzono Diecezję Częstochowską, która w roku1992 została podniesiona do rangi metropolii przez papieża Jana Pawła II. Korzystny dla inwestycji klimat pozostał w Częstochowie do dziś. Współczesna Częstochowa jest dużym ośrodkiem z szeroko rozbudowaną infrastrukturą i znacznym zapleczem społeczno-ekonomicznym. Jest miastem akademickim: funkcjonuje tutaj dziewięć wyższych uczelni, na których studiuje ponad 40 tysięcy studentów. Jest ośrodkiem kultury, czerpiącej z tradycji i historii, o bogatym w wydarzenia kalendarzu. Jest też miastem otwartym na świat. Szczególnego splendoru dodaje jej nadana jako pierwszemu miastu w Polsce nagroda Prix de l’Europe przyznana przez Radę Europy.

Czas spędzony w Częstochowie będzie mile zapamiętany. Miasto posiada niespotykany klimat, tutaj odkryć można wyjątkową atmosferę Alei, uroki uliczek otaczających klasztor, zabytków, muzeów i galerii.

...jasne, że Częstochowa