Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Skład

W skład Rady wchodzi od 7 do 12 seniorów, w tym:
  1. do 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które działających na rzecz środowiska osób starszych,
  2. 3 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, po 1 osobie z każdego Uniwersytetu,
  3. 2 przedstawicieli Rady Miasta,
  4. 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy.
Członkowie Rady pełnia swe funkcje społecznie.
 
Miejska Rada Seniorów
 
Zgodnie z zarządzeniem Nr 196.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 marca 2019 r. z późn. zm w sprawie powołania składu osobowego do Miejskiej Rady Seniorów, w skład Rady wchodzą:
 
Śp. Pani Elżbieta Kunicka  – Przewodnicząca Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy do 7 grudnia 2020 r.
Pani Ewa Pachura – Wiceprzewodnicząca Rady, przedstawiciel Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej,
Pan Bogumił Dobosz – Sekretarz, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy
Pani Elżbieta Jazłowiecka - Członek Rady,  przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu Częstochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Pani Krystyna Karlak- Członek Rady, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
Pani Czesława Konieczna- Członek Rady, przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy
Pan Andrzej Lewandowski - Członek Rady, przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy
Pan Witold Mackiewicz- Członek Rady, przedstawiciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Dziennikarstwa Obywatelskiego
Pani Elżbieta Markowska- Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki
Pan Maciej Rudlicki - Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia „Pokolenia” Zarząd Miasta i Powiatu
Śp. Pan Waldemar Świerczyński- Członek Rady, przedstawiciel Częstochowskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego ,,Jozue" - do 14 sierpnia 2019 r.
Pan Jerzy Zając- Członek Rady, przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 
Obsługę kancelaryjno-biurową Miejskiej Rady Seniorów zapewnia:
Wydział Polityki Społecznej
ul.Śląska 11/13 pok. 412
tel. 34 3707612