Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Prezydent

Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk

Zanim - w listopadzie 2010 r. - został wybrany przez mieszkańców miasta Prezydentem Częstochowy, był posłem na Sejm RP, społecznikiem, politykiem młodej generacji. Zdobył także doświadczenie samorządowe.

Skończył Politechnikę Częstochowską, która oprócz tytułu magistra inżyniera budownictwa dała mu także możliwość pracy z młodymi ludźmi. Jako przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i członek organizacji studenckich współorganizował juwenalia, jesienie studentów, festiwale muzyki studenckiej "FAMA" oraz obozy studenckie i adaptacyjne.

Ukończył Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Ekonomia i Zarządzanie Menadżerskie oraz Zarządzanie Instytucjami Samorządowymi.

Przez wiele lat był związany z samorządem. Od 2002 do 2007 roku zasiadał w częstochowskiej Radzie Miasta, przez prawie dwa lata był jej wiceprzewodniczącym. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Raków. Z samorządem związał się także zawodowo, pracując jako zastępca naczelnika w Starostwie Powiatowym.

Polityka jest obecna w jego życiu od wielu lat. Był przewodniczącym Rady Miejskiej Federacji Młodych Socjaldemokratów w Częstochowie, dziś sprawuje funkcje przewodniczącego Rady Miejskiej SLD w Częstochowie i wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach.

W 2007 roku został wybrany do Sejmu RP. Był członkiem Klubu Poselskiego SLD, który delegował go do sejmowej komisji śledczej ds. nacisków. Oprócz tego brał udział w pracach komisji Infrastruktury i pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu Parlamentarnego Województwa Śląskiego.

Od grudnia 2010 r. jest Prezydentem Miasta Częstochowy.

Prywatnie jego pasją jest żeglarstwo. Jest komandorem sekcji żeglarskiej i wiceprezesem Akademickiego Związku Sportowego w Częstochowie. Od wielu lat organizuje obozy żeglarskie i startuje w regatach. W 2003 i 2004 roku zdobył tytuł mistrza Częstochowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.

Kompetencje

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Częstochowy Prezydent Miasta:

  1. kieruje bieżącymi sprawami miasta,
  2. reprezentuje miasto na zewnątrz,
  3. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  4. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  5. może upoważnić Zastępców Prezydenta oraz na wniosek naczelnika wydziału innych pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w pkt 4,
  6. rejestr upoważnień, o których mowa w pkt 5 prowadzi Biuro Dyrektora Generalnego. Dodatkowo nadzoruje prace:

Dodatkowo nadzoruje prace:

  • Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
  • Zespół Audytu Wewnętrznego


Sekretariat
ul. Śląska 11/13, p. 121
tel. 34 370 73 22
E-mail: prezydent@czestochowa.um.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów
Wyznaczony wtorek miesiąca lub inny wyznaczony dzień w zależności od potrzeb interesantów (po wcześniejszym uzgodnieniu w Biurze Obsługi Interesanta, tel. 34 370 72 50)