Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dane teleadresowe

Siedziba:
42-202 Częstochowa
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 82/94
email: pczk-czestochowa@czestochowa.um.gov.pl

Telefony alarmowe:

  • 34 378 51 01, 34 378 51 02
  •  999, 998, 986
  • fax 34 378 51 03

Do zadań Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;