Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Wybory

Częstochowa, dnia 2 kwietnia 2021 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zbigniew Niesmaczny

 

Na podstawie § 45 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 344.XXV.2020  RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy

 

postanawiam:

 

w związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii oraz związanymi z tym obostrzeniami, m.in. wprowadzeniem zdalnego trybu nauki, przesunąć termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Częstochowy na okres powrotu uczniów do nauki w trybie stacjonarnym.

W związku z przesunięciem terminu wyborów przedłuża się kadencję obecnej Młodzieżowej Rady Miasta do dnia poprzedzającego dzień pierwszej sesji MRM nowej kadencji.

 

 

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Zbigniew Niesmaczny