Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Ryszard Kaczorowski

Ryszard Kaczorowski, Prezydent Tadeusz Wrona

Ostatni prezydent RP na uchodźstwie, komendant Szarych Szeregów okręgu białostockiego. Aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci zamienioną potem na dziesięć lat łagrów. Uwolniony po podpisaniu układu Sikorski - Majski trafił do Armii Polskiej gen. Andersa. Walczył m.in. pod Monte Cassino. Po zakończeniu wojny był naczelnikiem i przewodniczącym Związku Harcerstwa Polskiego na uchodźstwie, komendantem reprezentacji polskiej na Międzynarodowym Jubileuszowym Jamboree oraz komendantem Światowego Zlotu Harcerstwa na Monte Cassino i w Belgii.

Pozostając w Wielkiej Brytanii działał na forum parlamentu emigracyjnego. Został ministrem do spraw krajowych rządu emigracyjnego, a w 1989 roku prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. W 1990 r. przekazał insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie.