Facebook NK Rss Dodaj do ulubionych Youtube Istagram

Zygmunt Rolat

Honorowe Obywatelstwo dla Zygmunta Rolata...

Zygmunt Rolat urodził się w Częstochowie w 1930 roku. Dzieciństwo spędził w I Alei Najświętszej Maryi Panny. W czasie wojny trafił do częstochowskiego getta, a po jego likwidacji do obozu pracy Hasag Pelcery (tereny późniejszego Wełnopolu). Po wojnie wyjechał do USA, gdzie skończył studia prawnicze i założył własną firmę transportową, a następnie spedycyjną. Osiągnął ekonomiczny sukces i zajął się działalnością społeczną i filantropią.

Po raz pierwszy do Polski Zygmunt Rolat powrócił w latach 60-tych. W latach 80-tych nawiązał kontakt z wieloma działaczami Solidarności. Od lat, każdego roku, wiele tygodni spędza w Polsce, zawsze odwiedza Częstochowę. Wspiera i promuje badania naukowe dotyczące historii miasta, umożliwił wydanie szeregu książek i albumów Częstochowie i jego żydowskich obywatelach. Jako mecenas kultury wspiera miejscowych artystów i działające na terenie miasta instytucje kulturalne. Zainspirował i sfinansował - przy współpracy z Akademią im. Jana Długosza, Muzeum i Archiwum Częstochowskim - wystawę Żydzi Częstochowianie, ukazującą współistnienie społeczności żydowskiej i katolickiej w Częstochowie przed II wojną światową. Jej uzupełnieniem było wydanie albumu pod tym samym tytułem. Dzięki staraniom Zygmunta Rolata zobaczyli ją nie tylko mieszkańcy Częstochowy, ale także m.in. Nowego Jorku, Waszyngtonu, Houston, Filadelfii, Toronto i innych miastach amerykańskich. Jednocześnie objął pomocą miejsca pamięci – cmentarz przy ul. Złotej, groby pomordowanych przy ulicy Kawiej; dawną fabrykę Peltzera, która w czasie wojny była obozem pracy. Podjął także prace nad stworzeniem Muzeum Żydów Częstochowian. To dzięki Zygmuntowi Rolatowi w Filharmonii Częstochowskiej wystąpił Joshua Bell, wybitny wirtuoz amerykański, grając na należących niegdyś do Bronisława Hubermana skrzypcach stradivardiusa.

Zygmunt Rolat jest m.in. przewodniczącym amerykańskiego komitetu wspierania budowy Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, członkiem komitetu wykonawczego oraz rady gubernatorów Uniwersytetu Ben Gouriona, członkiem zarządów wielu instytucji, wśród nich Fundacji Kościuszkowskiej, członkiem rady Chrześcijańskiej Unii Absolwentów Teologii w Berkeley w Kalifornii. Z jego inicjatywy i dzięki jego wysiłkom powstało Światowe Stowarzyszenie Żydów Częstochowian i Ich Potomków z siedzibą w Nowym Jorku, któremu przewodniczy. Za swoją działalność został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Komandorskim Orderem Zasługi Rzeczpospolitej.